הדפסה
חינוך - אישים

הרב שאול ישראלי זצ''ל

נולד בכ"ה בתמוז תרס"ט בסלוצק, רוסיה הלבנה. למד תורה במחתרת עד שברח מרוסיה תוך סכון נפשו בתרצ"ג. ניצל ועלה ארצה בזכות מרן הראי"ה קוק זצ"ל בשנת תרצ"ד, ולמד בישיבת 'מרכז הרב'.
בשנת תרצ"ח נבחר לרבו של כפר הרא"ה, ובו שרת בקודש עד שנת תשכ"ה.
היה ממקימי 'חבר הרבנים של הפועל המזרחי' (תש"ט) וממנהיגיו שנים רבות. יסד וערך את בטאונו רב ההשפעה 'התורה והמדינה'.
בשנת תשי"ג נבחר למועצה המורחבת של הרבנות הראשית לישראל, ובמשך שנים ארוכות היה חבר במועצה ואף כהן בתפקידים שונים מטעמה.
בשנת תשכ"ה מונה לבית הדין הרבני הגדול (לערעורים), וישב בו על מדין עד לצאתו לגמלאות בתש"מ.
משנת תשי"ט נתן שעור כללי בישיבת 'מרכז הרב', ומשנת תשמ"ב היה ראש הישיבה יחד עם הגרא"א שפירא שליט"א.
בשנת תשמ"ז הקים את מכון 'ארץ חמדה' ללמודי הדיינות, והיה נשיאו.
היה ממעצבי דרכה וממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית במשך קרוב לששים שנה.
חבר את הספרים 'ארץ חמדה', 'עמוד הימיני', 'חוות בנימין', 'משפטי שאול', ו'פרקים במחשבת ישראל'. ערך את הקבצים 'התורה והמדינה', 'שנה בשנה', ו'ברקאי', והיה חבר במערכת 'דעת מקרא'.
על פועלו הוענקו לו: פרס הרב קוק לספרות תורנית (תשי"ט), פרס הרב מימון (תשל"ב), פרס ח. מ. שפירא (תש"ן), ופרס ישראל לספרות תורנית (תשנ"ב).
נתבקש לישיבה של מעלה בי"ט סיון תשנ"ה.
להרחבה על תולדות חייו של הרב :
http://www.maale.org.il/magazine/israshow.asp?id=586" Target="_BLANK">http://www.maale.org.il/magazine/israshow.asp?id=586>" Target="_BLANK">http://www.maale.org.il/magazine/israshow.asp?id=586" Target="_BLANK">http://www.maale.org.il/magazine/israshow.aspid=586מקור)>

ספרים שכתב

'ארץ חמדה' (שני חלקים) - בהלכות ארץ ישראל, לבירורה של הלכה ולהדרכתה בחיים החקלאיים. הוצאת מוסד הרב קוק, תשמ"ח, תשנ"ט. (מהדורה ראשונה תשי"ז).
'עמוד הימיני' - ברורי הלכה בעניני מדינה, שו"ת ובאורי סוגיות בכמה מקצועות התורה. הוצאת מכון 'ארץ חמדה', תשנ"ב. (מהדורה ראשונה תשכ"ו).
'חוות בנימין' (שלושה חלקים) - מאמרים, בירורים ועיונים הלכתיים בעיניני התורה והארץ, התורה והמדינה, התורה והמועדים, דיני תורה, משפטי תורה, אורחות תורה, ועיוני תורה. חלקים א' וב' הוצאת 'מכון התורה והארץ', תשנ"ב. חלק ג' הוצאת 'ארז', תשנ"ט. חלק ג' כולל מפתחות לכל ספריו ההלכתיים של הגר"ש ישראלי זצ"ל.
'משפטי שאול' - פסקי דין אשר נדונו בבית הדין הגדול בירושלים. הוצאת מכון 'ארץ חמדה', תשנ"ז.
'פרקים במחשבת ישראל' - לקט מקורות לברור עקרי השקפת היהדות. מהדורה חמישית בהוצאת מכון 'ארץ חמדה', תשנ"ו. (מהדורה ראשונה תשי"ב).
'זה היום עשה ה'' - לקט דרשות ומאמרים ליום העצמאות, תשנ"ח.
'שאלו שלום ירושלים' - לקט דרשות שנשאו בעצרות יום ירושלים בהיכל ישיבת 'מרכז הרב' ובמכון 'ארץ חמדה', תשנ"ו.
'דרשות לימים הנוראים' , תשנ"ו.
'דרשות לימי הפסח' , תשנ"ז.
'הרבנות והמדינה' - אסופת מאמרים, נאומים, שיחות ורשימות על רבנות ארצישראלית, הציונות הדתית, מדינת ישראל, וארץ ישראל. הוצאת 'ארז', חדש .
'שאלו שלום ירושלים' - קלטת וידאו ובה שיחות של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל בעצרות יום ירושלים, על רקע נופיה. בהפקת 'מרחבים', מרכז תורני ליהדות וחינוך ברוח הרב קוק זצ"ל, תשנ"ו.

ספרים אודות הרב ישראלי זצ"ל

'מספד תמרורים' - קובץ הספדים שנשאו לזכר מרן הרב שאול ישראלי זצ"ל. הוצאת ישיבת 'מרכז הרב', תשנ"ו.
'גאון בתורה ובמידות' - פרקים לדרכו ולדמותו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל. הוצאת 'ארז', תשנ"ט.

קישורים

כולל ארץ חמדה:
http://www.eretzhemdah.org" Target="_BLANK">http://www.eretzhemdah.org>" Target="_BLANK">http://www.eretzhemdah.org" Target="_BLANK" DESIGNTIMEURL="מקור)http://www.eretzhemdah.orgמקור)>/
ישיבת בית אל :
http://www.yeshiva.org.il/Hebrew/bar/Fshaalu.htm" Target="_BLANK">http://www.yeshiva.org.il/Hebrew/bar/Fshaalu.htm>" Target="_BLANK">http://www.yeshiva.org.il/Hebrew/bar/Fshaalu.htm" Target="_BLANK" DESIGNTIMEURL="מקור)http://www.yeshiva.org.il/Hebrew/bar/Fshaalu.htmמקור)>