הדפסה
חינוך - אישים

הסכמה

לשכת הרב אליקים לבנון
רב הישוב אלון מורה וראש ישיבת ברכת יוסף
ב"ה כ"ז אדר תשס"א
לכב' אתר כיפה
שלום וברכה.
הנדון: שליחות למכירת חמץ באמצעות האתר.
הנני מאשר בזאת כי ניתן להצטרף ליפוי כח והרשאה למכירת החמץ באמצעות אתר "כיפה" - על המצטרפים, להוסיף את שמם ואת כתובתם לנוסח המתפרסם באתר, וכן לדאוג לכך שהחמץ אשר בדעתם למכור לנוכרי, יהא מרוכז ביום שישי בבוקר, י"ג בניסן, ובמקום ידוע. זאת, כדי שהנוכרי אשר יקנה את החמץ, יוכל לבוא ולראות, ואף ליטול את החמץ אשר קנה.
בברכה
אליקים לבנון