הדפסה
חינוך - אישים

ביטול החמץ

את החמץ אפשר לבטל ולהוציאו מרשותנו, בשלוש דרכים:
1. בביעורו מן העולם בשרפה, וזאת לאחר בדיקה יסודית בכל חלקי הבית.
2. בביטול בליבו והפקרתו מתוך גילוי רצון שאינו מעוניין עוד בחמץ.
3. במכירתו לנוכרי.
כיום מקפידים לבטל את החמץ בכל שלוש הדרכים