הדפסה
חינוך - מערכים חינוכיים

רות על מה ולמה?

הפעולה נבין מדוע דווקא בחג בו עמ"י מגיע לקדושה הגדולה,לקבלת התורה ,דווקא בחג זה אנו קוראים את מגילת רות ,הגיורת...


  1. "למי תודה" או שאפשר לשאול את החניכים למי הייתם רוצים להודות על החולצה שאתם לובשים?(לאמא שקנתה לי,למוכרת בחנות,למעצבת,לתופרת.....לחקלאי ששתל פשתן ועבד את האדמה וכו') אנו רואים שאנו יכולים להודות לאלפי אנשים שאנו בכלל לא נכירים ושגם לא נכיר על מעשה פשוט שהם עשו בלי ידיעה מצידם שנרצה להודות להם על כך.
  2. נשחק משחק שרשרת של פעולות כאשר מתחילים בפעולה מסוימת שגורמת לשרשרת של תגובות אחריה.

לדוגמא: מתחילים מזה שכשמישהו שורק מישהו אחר קופץ במקום

כשמישהו קופץ מישהו אחר מוחא כפיים

כשמישהו מוחא כפיים מישהו אחר קורא קוקוריקו

(מכינים כרטיסיות כמספר החניכים ומחלקים להם...)

לפעמים אנו עושים מעשים שנראים לנו כחסרי משמעות וחשיבות (ולפעמים בגלל סיבה זו גם הרבה פעמים אנו לא עושים מעשים אחרים) ושלא ישפיעו על אף אחד אך למעשה לכל פעולה ומעשה שאנו עושים או לא עושים יש השפעה.


  1. נספר את הסיפור על יונתן והמעשים הטובים –המעשים הקטנים הם אלו שחשובים והם אלו שבונים את המעשים הגדולים.
  2. מדוע קוראים בשבועות דווקא את מגילת רות?

רות שהייתה גיורת זכתה שיצא ממנה דוד המלך ודווקא את מגילת קוראים בחג השבועות,החג בו אנו מקבלים את התורה בו עמ"י מגיע לקדושה עצומה.

מה הדבר שמאפיין את רות שבזכותו קוראים את מגילתה בחג השבועות?

רות מתאפיינת במעשה החסד שלה עם נעמי,לאחר שנעמי נשארת חסרת כול ולרות אין שום דבר "להרוויח "ממנה היא עדין הולכת איתה ומתדבקת בה לאן שתלכי אלך וכו', דבר זה מראה לנו על מידת החסד שיש ברות .\

בחג בו אנו מקבלים את התורה אנו קוראים דווקא את מגילת רות ,המגילה שמלמדת אותנו על חסד,הדבר שהקב'ה רוצה להעביר לנו הוא חסד ,לעשות חסדים עם כל אדם ואדם בלי לצפות לתמורה כלשהי מעיין חסד של אמת עם החיים.


  1. ניתן לחלק את הקטע של אסתר קל על חשיבות המעשים הקטנים כצופר.חג שמח ושנזכה לעשות חסדים מתוך אמת ואהבה רבה.


תודה לאל ולמדרשת מעלה.