אישים

איסור חמץ

איסור חמץ

החמץ נאסר בכמה צורות: איסור אכילה, איסור ראיה, איסור הימצאות ברשותו של האדם ואיסור הנאה. כדי שלא ישהה אדם חמץ בפסח ברשותו - עליו למוכרו לגוי. אם עבר ה...

המשך קריאה: איסור חמץ
ביטול החמץ

ביטול החמץ

את החמץ אפשר לבטל ולהוציאו מרשותנו, בשלוש דרכים: 1. בביעורו מן העולם בשרפה, וזאת לאחר בדיקה יסודית בכל חלקי הבית. 2. בביטול בליבו והפקרתו מתוך גילוי ר...

המשך קריאה: ביטול החמץ
מכירת חמץ

מכירת חמץ

כיוון שהחמץ בפסח אסור באכילה ואסור להשאירו ברשות ישראל בפסח, הנהיגו חכמים, שיש למכור אותו לנוכרי ואז אף אם יראה חמץ בפסח קבעו חכמינו: "שלך אין אתה רוא...

המשך קריאה: מכירת חמץ
מה צריך למכור?

מה צריך למכור?

יש להבדיל בין שני סוגי חמץ דברים שהם בבחינת חמץ גמור כגון: עוגיות, אטריות, פתיתים, ביסלי, שקדי מרק, שניצל מוכן, כדורי פלאפל, בירה, ויסקי, מוצרי סויה ו...

המשך קריאה: מה צריך למכור?
הסכמה

הסכמה

לשכת הרב אליקים לבנון רב הישוב אלון מורה וראש ישיבת ברכת יוסף ב"ה כ"ז אדר תשס"א לכב' אתר כיפה שלום וברכה. הנדון: שליחות למכירת חמץ באמצעות האתר. הנני...

המשך קריאה: הסכמה
ועשית הישר והטוב

ועשית הישר והטוב

רבים המערערים על הרצון לכרוך ביחד את ה"תורה" עם ה"עבודה". בין שתי אלה אין, לדעתם, שום קשר. מצד התורה אין כל הבדל בין העובד והסוחר, ואלה שבאים להרכיב א...

המשך קריאה: ועשית הישר והטוב
ר' אברהם יצחק הכהן קוק (א)

ר' אברהם יצחק הכהן קוק (א)

ר' אברהם יצחק הכהן קוק נולד בעיר גריבה הסמוכה לדווינסק בט"ז אלול תרכ"ה למשפחה מיחסת של תלמידי חכמים מבהקים. אביו, ר' שלמה זלמן, היה מבחירי תלמידי וולו...

המשך קריאה: ר' אברהם יצחק הכהן קוק (א)
הרב שאול ישראלי זצ''ל

הרב שאול ישראלי זצ''ל

נולד בכ"ה בתמוז תרס"ט בסלוצק, רוסיה הלבנה. למד תורה במחתרת עד שברח מרוסיה תוך סכון נפשו בתרצ"ג. ניצל ועלה ארצה בזכות מרן הראי"ה קוק זצ"ל בשנת תרצ"ד, ו...

המשך קריאה: הרב שאול ישראלי זצ''ל