הדפסה
אקטואליה -

מקלו של הדגל אליישיב רייכנר

מתחת למשא, בדרך, במסע


כורעים יחידים תחת המעמסה


סובלים, נאנקים, מכובד אלונקה


עליה שוכבת מדינה במצוקה.


בדרך לא דרך, דרכו של עם,


במסע מתיש שעדיין לא תם,


נושאים על גבם את משא הכלל


וחלקם מתמוטטים, ונופלים חלל.


'פראיירים', קוראים להם לפעמים,


פראיירים כאלו גם מתים….


וכל שנה, כשזיכרון נצמד לעצמאות


מתברר הטעם, מתחדשת משמעות