הדפסה
אקטואליה -

שרות צבאי

תשובה למכתבו של מתגייס דתי, העומד בפני דלמה של שרות ביחידות מעורבות בצה"ל.

ב"ה, כ"ו תמוז תשס"א


הנדון: כיצד להתגייס לצבא לאור השאלות ההלכתיות

שאלת שירותם בצבא של החיילים המבקשים לשמור על החיוב המוסרי וההלכתי בענין צניעות ועריות, עקב שילוב חיילות ביחידות קרביות ובכל התחומים כדוגמת שאלתכם במכתב, עומדת בפנינו זה זמן רב. פנינו בנושא זה למטכ"ל, לשר הביטחון וסגנו. ראשי ישיבות ההסדר מתריעים על כך ובאו בדברים עם הגורמים המוסמכים. הדבר הובא לדיון בפני מועצת הרבנות הראשית, ובמכתב לרמטכ"ל בקשנו לצרף לועדה שהוקמה לבדיקת הנושא חבר מטעם הרבנות הראשית.
עד כה הובטח לנו שיש התדברות בנושא ויתחשבו ברגשות, בחינוך ובדרגה המוסרית של המבקשים להתגייס ולשרת כראוי. לצערנו עד כה לא שמענו על הסכמה או מפנה בענין ואנו תקוה שהדיונים בנושא ישאו פרי.
אולם כיון שהדבר טרם סודר, הסכנות הרוחניות של המבקשים להתגייס קשות כפי שציינתם בדוגמות שונות.
אתייחס לשאלתכם המעשית באופן עקרוני, באם חששותיכם להתגייס לצבא בתנאים אלה גורמת מכשול באיסורי צניעות ועריות יאושרו ע"י רבני ישיבות הסדר והרבנים המצב מקרוב, אין להתגייס ליחידות שאי אפשר לשמור על הצניעות ואיסורי עריות. באם התופעה תתפשט ויהפכו כל היחידות למצב זה, יש לדרוס להתגייס למסגרות שאין בהם מכשול כדוגמת ההסדרים שנעשו עם הנח"ל החרדי.
רצונכם הטוב והמצווה לתרום ככל האפשר לשירות המדינה ביחידות מובחרות וקרביות, אינו עומד בפני גדרי הצניעות ואיסורי עריות שהם מיסודות התורה וחומרתם ידועה.
אני תקווה שימצא הסדר הראוי ותוכלו לשרת את העם כרצונכם תוך כדי שמירה על קדושת המחנה "והיה מחנכם קדוש"

בברכה,
אליהו בקשי דורון
הראשון לציון הרב הראשי לישראל