הדפסה
הרבנים - הרבנים שעונים על שאלותיכם

הרב שלמה אבינר

 שלמה אבינר  הרב שלמה אבינרראש ישיבת "עטרת כהנים" ורב היישוב בית אל 

מהרבנים הבולטים בציונות הדתית, עורך שיחותיו של רבו הרב צבי יהודה קוק. נודע גם בספרים הרבים (למעלה ממאתיים בשפות שונות) שיצאו על פי שיעוריו ובתשובות ההלכתיות הרבות שהוא עונה מדי יום.