הדפסה
תיכונים לבנים -

בית ספר אמי"ת המר רחובות בנים

ברצוני להציג את ה "אני מאמין" של בית הספר:
1. חינוך תלמידים לשמירת תורה ומצוות תוך שילוב מדעים, אמנות והשכלה רחבה.
2. חינוך התלמידים על-פי הציונות הדתית, לקיום מצוות התורה, אהבת האדם והארץ, מעורבות בקהילה ועזרה לזולת.
3. הקניית כלי חשיבה ומיומנויות בסיסיות וטכנולוגיות הדרושות לכל אדם, תוך מיצוי הפוטנציאל הגלום בתלמיד להשתלבותו בחברה המודרנית.
4. הקניית פתיחות מרבית תוך שמירה על העקרונות הבסיסיים של בית הספר.
5. צוות המורים וההנהלה שואפים להקנות לתלמידים מכנה משותף המהווה תשתית להיותנו עם סגולה. תוך הקניית מיומנות וכישורים לבוגרים, אשר יכשירו את התלמידים לחיות בחברה דמוקרטית וסובלנית העושה שימוש נאור ומושכל בידע ובטכנולוגיה העומדים לרשותה ולהכשרתו כלומד עצמאי, והתאמת הסביבה הלימודית לסביבה עתירת ידע אותה יפגשו התלמיד בעתיד.
6. תכניות הלימודים בחטיבת הביניים משתדלות להפגיש את התלמיד עם תכנים חדשים, ולפתוח בפניו אופקים רחבים ולהצעידו להגשמה עצמית. חטיבת הביניים משמשת צומת מפגש בין כל ילדי רחובות וסביבתה. מפגש זה תורם להכרת עדות שונות ומנהגים המיוחדים לעדה זו או אחרת שמתפקידו לגבש אותנו כעם אחד.
7. המחנכים, המורים וההנהלה מכוונים את עבודתם בהתאם לרוח ישראל סבא ומתוך התעניינות אישית בתלמיד, יכולותיו וקשייו. שיתוף פעולה מצד ההורים והתלמידים תוך שמירה על סדרי תקנון ביה"ס, יסייעו בידי התלמיד למצוא את אושרו בחטיבה.
8. מטרת ה "אני מאמין" לראות בוגרות ובוגרים שומרי מצוות ובני תורה המשתלבים בכל תחומי החיים בארצנו הקדושה.

בכבוד רב
רפי צבעוני.
מנהל ביה"ס.

כתובת:רח' אחים קיבביץ פינת ש. ת.ד 2309 רחובות 76120

טלפון:04-5971272 פקס: 089364984

אתר בית הספר

 i