הדפסה
תיכונים לבנים

בית הספר אמי"ת צפת בנים יד‘ לכב

כתובת:רח' הכב ת.ד 1423   צפת   

טלפון: 04-6971272 מספר פקס 04-6999358

מייל:eli5001@gmail.com 

אתר הבית ספר

 י