הדפסה
תיכונים לבנות -

אור חנה רמלה

תיכון "אור חנה" רמלה מאז ומתמיד הדגיש הרבי את החשיבות בהשקעה בחינוך בני ובנות ישראל בדרך התורה והיהדות. הרבי רואה בבני ישראל את דור ההמשך ואת עתיד האומה כולה.
פעמים אין ספור הדגיש הרבי את המעלה הגדולה שיש לנשים בעם ישראל. הוא אף ייסד ארגון בשם "נשי ובנות חב"ד".
פעמים רבות הקדיש הרבי שיחות עבור קהל נשים בלבד. בשיחות אלו חיזק הרבי את פועלן בתחום החינוך, הכשרות, יציבות הבית והמשפחה בישרראל.
הרבי דיבר אודות המעלות הרבות שהתורה מייחסת לנשים והטיל עליהן משימות בתחומים רבים במטרה להביא את עם ישראל למקום טוב יותר ברמתו הרוחנית. תיכון "אור חנה"רמלה נוסד בשנת תשנ"ח - 1997 על ידי מר לוי לבייב ,נשיא מוסדות "אור אבנר" על שם הוריו.
מר לבייב, בן להורים חרדיים מהעדה הבוכרית, מצא לנכון להקים מסגרת חינוכית עבור ילדי הקהילה על מנת לאפשר להם לשמור על המורשת הדתית שלהם ולהגיע להישגים לימודיים גבוהים, כך שיוכלו להשתלב בחברה הישראלית המודרנית.
אתר בית הספר זוהי השקעה נוספת של "אור חנה" בתחום החינוך והעשי'ה למען הקהילה.
השימוש בכלי זה נעשה לאור גישתו הידועה של הרבי מלובביץ' המעודדת להשתמש באופן נכון ויעיל בכל חידוש שהטכנולוגי'ה מציעה ולהגיע באמצעותה למימוש מטרות רוחניות ונעלות ברמה טובה יותר.
להבדיל מרוב האתרים העיסקיים המצויים היום באינטרנט, אשר מתמקדים בהעברת מידע עם מטרות פרסומיות בולטות ,אתרינו מתמקד במימוש מטרות דידקטית וחינוכיות, בעיקר.
1. אינטראקצי'ה בין תלמידות בית הספר: התקשורת שנוצרת בין תלמידות בית הספר בהעברת מידע, תגובות, איחולים והדומה, מעודדת את ההבעה בכתב והבנת הנקרא.
2. אינטראקצי'ה בין מורות לתלמידות: אתר בית הספר מאפשר למורות לפנות "אישית" לתלמידות בית הספר למסור משוב על התנהגויות רצויות או בלתי רצויות, להתייחס לתחומים אישיים ופחות רשמיים, דבר שאינו מתאפשר במסגרת כיתתית.
3. אינטראקצי'ה בין תלמידות למורות בית הספר: תלמידות יכולות להפנות בקשות או להביע הסתייגויות בצורה אנונימית ישר לגורמים הרלוונטיים ולצפות לטיפול מהיר .אפשרות זו אינה קיימת בערוצי התקשורת הישירים משום שברוב המקרים הגורמים הנוגעים בדבר עסוקים ואינם פנויים להקשיב לכל בקשה בכל רגע ,כמו כן אין אפשרות ,בדרך זו, ליצור אנונימיות, דבר שבהחלט מונע מתלמידות להביע את רחשי ליבן.
4. אינראקצי'ה בין אנשי הצוות החינוכי-לימודי: באמצעות אתר בית הספר קיים קשר רצוף בין כל אנשי הצוות שלעיתים קשה להם להיפגש ולשוחח על בעיות משמעת, קשב, לימודיות ועוד. דרך ה"פורום" או השו"ת יכול כל אחד מאנשי הצוות לפנות , לשוחח, להתייעץ או לעדכן בשעת אמת על התרחשויות משמעותיות שחשוב ליידע את הצוות .
ללא כלי זה התרחשויות רבות ומשמעותיות לא היו מטופלות .
5. מעורבות: האתר הבית ספרי מתייחד בכך שכל "גולש", תלמיד או מורה הופך להיות מעורה ומעורב בכל הווי בית הספר, בחדשות, בהתרחשויות, בתוכניות, בנושאים שעומדים בראש סדר היום- בלחיצת כפתור אחת. עובדה זו תורמת רבות להפוך את תיכון "אור חנה" למשפחה אחת גדולה ומאוחדת.
כולי תקווה שכלי עוצמתי זה, יתרום לפיתוח בית הספר ולמימוש הפוטנציאל הגלום בתלמידות.


בברכת "גלישה נעימה ומועילה"
המורה רוחי מיכאלשוילי
רכזת מחשבים תיכון "אור חנה" הוא אחד מתוך שרשרת מוסדות,בתי ספר, ישיבות, מדרשיות, ועוד. שר' לוי לבייב רואה לעצמו זכות להשקיע ולתרום. נושא החינוך ןהתמיכה בנוער של עולים מבוכרה קרוב לליבו של מר לבייב הוא תורם מהונו ומאונו לטובתו האישית של כל תלמיד ותלמידה הלומדים במוסדות "אור אבנר" על מנת שיקום דור מבוסס הרואה בתורת ישראל דרך חיים.

כתובת: רח' הרצוג 7

טלפון: 08-9206186

מייל: [email protected] 

אתר: