הדפסה
תיכונים לבנות -

בית חינוך אמי"ת רננים

בית החינוך אמי"ת רננים הנו תיכון דתי עיוני מדעי שש שנתי המהווה בית לחינוך ללימוד ולאמונה, לפעילות חברתית ולמעורבות קהילתית לבנות העיר רעננה והסביבה.

בבית ספרנו לומדות למעלה מ 700 תלמידות כ"י בכיתות ז'-י"ב, חמישה ימי לימוד ארוכים בשבוע.
בחטיבת הביניים נלמדים מקצועות הקודש, שעורי חינוך, אומנות, אנגלית וצרפתית, מדעים ושל"ח, מתמטיקה והיסטוריה, ספרות וגיאוגרפיה, חנ"ג, אמונה, מדעי המחשב ועוד.

בחטיבה העליונה מוצעות מגמות לימוד רבות ובהן: פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב ומדעי הטכנולוגיה, תקשורת אלקטרונית ואומנות העיצוב, מדעי החברה, צרפתית, וטכנולוגיה מוכללת.

תלמידות ביה"ס מובילות במעורבות חברתית ובהתנדבות בקהילה, במצוינות לימודית ובחתירה להישגים ראויים בכל תחומי החיים, אמונה ודרך ארץ, חסד וכמובן עמידה באתגרים לימודיים רציניים ותובעניים.

אנו גאים בבוגרות ביה"ס היוצאות לשרות העם והחברה, בשרות לאומי ובצבא, הלומדות במדרשות תורניות לבנות, ומקדשות שם שמים בכל הליכותיהן בכל מסגרות החיים במדינה.
חזון חינוכי
כבית חינוך אמוני אנו שואפים לחינוך לאמונה ולמחויבות דתית מתוך בחירה. אנו שוקדים
על פיתוח אקלים תומך ואוהב בעל שיח הוגן ומכבד בין כל באי ביה"ס; צוות ניהול מורים,תלמידות והורים.
יעדנו המרכזי – לעורר את הרצון הטוב, לאתר ולעודד כל תכונה טובה ומידות נאות.

אנו מאמינים כי התוצרים וההישגים נחשבים וראויים, אך התהליך והדרך להשגתם חשובים מהם. על כן נשתדל בברכת ד', לעודד בחירה חופשית, סבלנות וסובלנות יחד עם שרטוט גבולות והקפדה על מסגרת לימודים נאותה ואחראית.

כתובת:הפלמ"ח 4   רעננה

טלפון:09-7485742

מייל:  [email protected] 

אתה בית הספר

י