הדפסה
תיכונים לבנות -

תורני נסויי בנות פלך ירושלים

בית הספר פלך נוסד בשנת תשכ"ז (1967) בידי הרב שלום רוזנבליט ורעייתו פנינה. פרופ' אליס שלוי עמדה בראש בית הספר במשך חמש עשרה שנים והביאה להכרתו של פלך כבית ספר ניסויי המוביל ביוזמות חינוכיות חדשניות.

היום, לומדות בפלך כ260- תלמידות בכיתות ט'-י"ב, בוגרות בתי ספר ממלכתיים דתיים בירושלים ובסביבותיה ועובדים בו כ70- אנשי צוות.

פלך היה החלוץ בהוראת תלמוד לבנות ובהוראת תוכניות ייחודיות בלימודי נשים, יידיש, תיאטרון ואמנויות פלסטיות - כולן ברמה מוגברת. פלך מתמחה בפיתוח תוכניות לימודים בין תחומיות במדעי הרוח ובשילוב לימודי הקודש והאומנויות.

פלך רואה בכל מורה המלמד בבית הספר לא רק מורה מקצועי מומחה בתחומו אלא בעיקר מחנך ומנהיג. יחס אישי ופתוח בין המורים לתלמידות, הוא מאבני היסוד בעבודתנו החינוכית.

 

כתובת:יהודה 31 ירושלים

טלפון:02-6711282

פקס:02-6732703

מייל:

אתר: אתר התיכון