משנת הציונות הדתית

תורה עבודה וגמילות חסדים

תורה עבודה וגמילות חסדים

מאת: הרב מרדכי זמיר רב הישוב שדה יעקב רב איזורי ישובי עמק יזרעאל פתיחה - רקע הציונות הדתית דוגלת בסיסמה: "ארץ ישראל, לעם ישראל, על פי תורת ישראל". הסד...

המשך קריאה: תורה עבודה וגמילות חסדים
תורה עם דרך ארץ – משנת הציונות הדתית

תורה עם דרך ארץ – משנת הציונות הדתית

מאת: הרב אביחי קצין הקדמה נוסחה מורגלת בפי רבים היא הגורסת כי "ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל" היא שם הקוד המקוצר לאותם המאמינים במשנתה של הציונ...

המשך קריאה: תורה עם דרך ארץ – משנת הציונות הדתית
תורת שחרור האישה

תורת שחרור האישה

במסגרת הדיון על התפתחות הציונות-הדתית כמשלבת ישן עם חדש וכיוצרת סינתזה של מערכות חיים מורכבות, אתייחס במאמר זה למקומה של האישה הדתית-לאומית בדורנו. "ג...

המשך קריאה: תורת שחרור האישה
תפילת אבותי

תפילת אבותי

מאת: הרב ד"ר דוד מישלוב חמ"ד הקדמה "הרב משה משלוף ורעיתו מתפללים: שכל יהודי יהיה ציוני דתי" - כך ניסחו הורי את המודעה שפרסמו בספר המודעות של הדינר השנ...

המשך קריאה: תפילת אבותי