משנת הציונות הדתית

מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב אלישע פיקסלר רב הישוב שדמות מחולה בקעת הירדן היסוד הכולל בדרשה ידועה שנשא הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל בפני באי הועידה השנתית של תנועת 'ה...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב ד"ר יהודה פליקס מרכז ישיבות 'בני עקיבא' 'יהודי', 'דת' ו-'ציון' המושגים והמאוויים של יהודי וציוני מבוטאים בגאון ובלא גמגום כבר במקורותינו העיק...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב יוחנן פריד הנהלת 'בית הרב' רב המושב בית מאיר פתיחה שאלת " מיהו " יהודי היינו: הצבתה של מילת "מי" המכוונת אל ה" הוא ", מניחה כי די בשרטוט ה" מ...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: ד"ר יעל צהר כפר פינס הקדמה אישית בהיותי בת למשפחה ירושלמית ותיקה, ואשר אחי הטובים שייכים לציבור החרדי, הליטאי והחסידי (מלבד אחי דובל'ה אטינגר הי"...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב אברהם צוקרמן ראש ישיבת בני עקיבא כפר הרואה מהי ציונות? האם ההשתייכות לתנועה הציונית- היא 'ציונות'? אם כן הוא, כי-אז יש להצטער, שכן רוב רובו ש...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב יגאל קמינצקי רב איזורי ישובי גוש קטיף – ניצן פתיחה כציבור המאמין בראשית צמיחת גאולתנו, נטלנו על עצמנו משימה מורכבת ומסובכת אבל מוחלטת ואולטימ...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי? מאת: הרב ד"ר יוחאי רודיק מפמ"ר מחשבת ישראל החינוך הדתי מקבילים נפגשים מבוא "אנחנו ה'ציונים החרדים' נמצאים בין הפטיש והסדן. אין א...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב ישראל רוזן ראש מכון 'צומת' אלון שבות הקדמה אינני ממקדשי השמרנות ומדבקי הנוסטלגיה, ולפיכך מקובלת עלי הצגת השאלה "מיהו יהודי ציוני-דתי בימינו?"...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?