משנת הציונות הדתית

מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: ד"ר זהבית גרוס בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן יום א' 6 ביוני 1982. בטלביזיה במבט לחדשות מודיעים כי טנקים נכנסו ללבנון. שייקה בעלי רוא...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב מרדכי גרינברג ראש ישיבת ההסדר 'כרם ביבנה' יבנה כלל ופרט על השאלה מהו ציוני דתי, נדמה כי התשובה בקצרה – יהודי כלל ישראלי, ונסביר את הדברים. הת...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: עו"ד משה הרשקוביץ נחלים הקדמה הכותר 'ציוני-דתי' נעשה במשך השנים למטבע לשון שחוק, על כן קשה להיפתח אל מעבר למובנים הבנאליים שמעורר מטבע לשון זה. ל...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: ד"ר אביעזר וייס ראש המכללה האקדמית לחינוך 'גבעת וושינגטון' פתיחה כל מרכיב נוסף בהגדרה מצמצם את חלותה, למשל: משולש הוא מצולע בעל שלוש צלעות. הביטו...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב שלמה וילק מבקשי דרך העיסוק המתמיד בזהות היהודית, ועוד יותר בזהות הפרטית של אנשי הציונות הדתית, עשוי להעיד על הצורך בחיזוקים עצמיים המיועדים ל...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי? מאת: הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת ההסדר 'מעלות יעקב' מעלות פתיחה על שלושה עקרונות עומדת הציונות הדתית: על התקופה. על הבנת תהליך הגא...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב ד"ר איתמר ורהפטיג פתיחה לעיתים יש קושי בהגדרה, כאשר הרבה תשובות נכונות, וכל אחת מהן חושפת חלק מן התשובה במלואה. יש והתשובה מתחדדת דווקא מתוך...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב יהודה עמיטל ראש ישיבת ההסדר "הר עציון" ההיבט החברתי-פוליטי של הציונות הדתית כידוע, משנת הציונות הדתית עומדת על שלושה יסודות מרכזיים: ארץ ישרא...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?