משנת הציונות הדתית

מיהו יהודי ציוני דתי

מיהו יהודי ציוני דתי

דואליות במצוות שבת ידועה ההבחנה בין ההנמקה למצוות השבת בעשרת הדיברות בשמות לבין ההנמקה למצוות השבת בדברים: במצוות השבת בספר שמות נאמר: "כי ששת ימים עש...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי
מיהו יהודי ציוני דתי ?

מיהו יהודי ציוני דתי ?

מאת: הרב רונן לוביץ רב הישוב ניר עציון הד"ל והחרד"ל פיתוי גדול אורב לפתחי לפתוח בקביעה: "ציוני דתי הוא . . . ", שהרי אם תשובה לשאלה "מיהו ציוני דתי?"...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי ?
מיהו יהודי ציוני דתי ?

מיהו יהודי ציוני דתי ?

מאת: הרב חיים נבון רב קהילת 'השמשוני' מודיעין קוראים לי 'ציוני-דתי' זהו כינוי מדויק במידה סבירה, אך לא מעבר לכך. הציונות היא התנועה הלאומית היהודית שפ...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי ?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: פרופ' יוסף בודנהיימר נשיא בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ירושלים השאלה הנדונה, "מיהו יהודי ציוני- דתי?", שונה באופן תכליתי מן השאלה "מיהו יהודי?". לשא...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: נאורה בלייכר פתיחה ראשית,עלינו להבין מה תרמה לנו הציונות כפי שהיא, בלבוש החול שלה. בהמשך, נעמוד על הבעיות הנובעות מכך. מתוך הבנה זו נוכל לעמוד על...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: יוחנן בן יעקב כפר עציון פתיחה "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי" (בראשית, פרק כה, פסוק כב). רש"י – כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם וע...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב יהושע בן מאיר ראש ישיבת ההסדר "גבעות" אפרת פתיחה כל מי שיכונה בשם ישראל רוצה לראות במהרה בביאת משיח צדקנו, בבנין בית המקדש, עם ישראל חי בשקט...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?
מיהו יהודי ציוני דתי?

מיהו יהודי ציוני דתי?

מאת: הרב פרופ' נריה גוטל ראש מכללת 'אורות ישראל' אלקנה המדינה האידיאלית "אין המדינה האושר העליון של האדם" - זה ניתן להיאמר במדינה רגילה שאינה עולה לער...

המשך קריאה: מיהו יהודי ציוני דתי?