הדפסה
מכינות קדם צבאיות -

מכינת קשת יהודה

המכינה הקדם-צבאית הישיבתית "קשת יהודה" הוקמה בשנת-הלימודים התשנ"ב (1992) במושב השיתופי התורני "קשת" במרכז רמת-הגולן. ב-י"ד המחזורים הראשונים הוכשרו למעלה מ-1000 בחורים.


מטרות ודגשים חינוכיים

המכינה שואפת לטפח צעירים בעלי אמונה עמוקה, החיים חיי תורה ומצוות, קשורים לאומה ולארצה ובעלי גישה ממלכתית למדינת-ישראל ולמוסדותיה, כדי שיהיו מוכנים להתמודד היטב עם האווירה בצבא ובחברה. המכינה קולטת ומכשירה חניכים מוכשרים השואפים לשירות משמעותי בצבא, לחיים של תרומה ושליחות, חניכים בעלי אחריות ורצון להשפיע על אופיין של המדינה והחברה.

תכנית הלימודים

זוהי מסגרת חינוכית-לימודית של שנה עד שנה וחצי המוקדשת בעיקר ללימודי קודש ואמונה לאור תורת מרן הרב קוק זצ"ל. רוב הלימוד נערך במסגרת שיעורים ובקבוצות לימוד, ומיעוטו בלימוד עצמי בחברותא. מושם דגש על הפיתוח והגיבוש של האישיות הפרטית מתוך הזדהות לאומית עמוקה.


השירות הצבאי של הבוגרים

בוגרי המכינה מגיעים לכל יחידות צה"ל, רובם לחילות קרביים - חי"ר, שריון, טיס ושייטת וסיירות מובחרות. חניכים בעלי פרופיל שאינו קרבי משרתים במודיעין, בשלישות, במחשבים ועוד.


כתובת: קשת, ד"נ רמת-הגולן 12410

טלפון: 04-6962551

מייל: [email protected]

אתר: אתר המכינה


bestonlineflashgames.com/