הדפסה
מכונים ומכללות -

צורבא מרבנן

מכון "צורבא מרבנן" מהווה גשר בעולם ההלכה, מן המקרא, הש"ס, והפוסקים, עד ההלכה האקטואלית בימינו. המכון שם לו למטרה לפתח דרכי לימוד להוראת ההלכה, ולהביא את עולם ההלכה בפני כל יהודי הרוצה ללומדה באופן יסודי, סדור וחוויתי. המכון פיתח שיטת לימוד הלכתית חדשה ומרתקת שהוקמה מתוך ראיה רחבה לצורכי הדור. ע"י לימוד מובנה וסדור, יכול כל יהודי, ללמוד ולדעת את המותר והאסור על פי התורה החל מהמקרא ועד לפסיקה האחרונה בימינו. המכון פועל מזה חמש שנים בארץ ובחו"ל בקרב קהילות, בתי כנסיות, בתי מדרש, ישיבות ובכל מקום בו הקבוצה רואה לנכון להיפגש וללמוד. כיום שותפים בלימוד הפעיל מידי שבוע, אלפי לומדים, אשר חברו יחדיו ללמוד את חוברות הלמידה של צורבא כסדרם.

קהל היעד
תכנית הלימוד שווה לכל נפש, אין נדרש ידע הלכתי מעמיק ומוקדם של הלומדים. במרכזי הלימוד של "צורבא מרבנן" לומדים בצוותא אנשי עסקים, בעלי בתים, סטודנטים, ובוגרי ישיבות. המסרים ושיטת הלימוד בהירים, קליטים ומאפשרים השתתפות פעילה ופורייה לכל לומד.

המסר
לך, למשפחתך וילדיך, הקדש זמן קצר בשבוע לבוא וללמוד לימוד חוויתי ומעמיק במסגרת תכנית הלימוד "צורבא מרבנן". תכנית המבארת ומתמצתת את העולם ההלכתי הרחב ואורחות החיים היהודיים. זאת ההזדמנות שלך, להכיר לדעת ולהפנים את רוחב הפסיקה ועומקה.הצטרף לאלפים שכבר לומדים מידי שבוע בחברותא ובשיעור משותף, את המצוות המעשיות. היומיומיות כפי שנקבעו להלכה ולמעשה, ממעמד הר סיני דרך הש"ס והפוסקים במרוצת הדורות. השקעה קטנה זו מצדך יש בכוחה לבנות תבונה גדולה בסיסית ויסודית בחייך בבחינת בכל דרכיך דעהו והא יישר אורחותיך".

צורבא מרבנן כיצד
בכל רחבי הארץ פועלים בתי מדרש ושיעורי "צורבא מרבנן". בכל שיעור קיים רכז שיעור ומגיד שיעור. הרב מגיד שיעור נתמנה לכך ע"י ראש המכון והינו בעל ידע וכישורים הלכתיים להעברת התוכנית.
בתחילת כל שיעור מחולקות חוברות הלמידה ובהם מקורות לפי נושאים בסדר רץ ע"פ השו"ע. בחוברת מרוכזים המקורות העיקריים לשיעור כשהם מסודרים ומחולקים לפי סדר התקדמות הלימוד.
בחלקו הראשון של השיעור מתבצע "סדר לימוד" בחברותא, ובחלקו השני מעביר הרב (מגיד השיעור) את השיעור בהתבסס על המקורות בחוברת הנלמדת, ובתוספת העמקה ואקטואליה מעשית בנושא הנדון.
מידי פעם ובהתאמה לתכני השיעורים, המכון מעשיר את הלומדים בשיעורים עם גדולי ישראל, ומומחים בנושאים השונים כדי ללבן ולהבהיר את הנקודות המרכזיות, לחוות ולהמחיש את הנושאים הנלמדים.
הצטרף עוד היום לאחד ממרכזי הלימוד, הרחב ידיעותיך ודע את יהדותך!

ראש מכון צורבא מרבנן הרב בנצי אלגזי בעת שיעור שנתן בכנס של "מעלה"

כתובת: ישיבת כרם ביבנה ד"נ אבטח 79855

טלפון: 08-8562007

מייל: [email protected]

אתר: אתר המכון