הדפסה
מכונים ומכללות -

המכון הגבוה לתורה בבר אילן

המכון הגבוה לתורה נוסד בשנת תשל"ג בכדי לאפשר לסטודנטים יוצאי ישיבות גבוהות, ובמיוחד בוגרי ישיבות הסדר, בוגרי ישיבות תיכוניות ותלמידים באוניברסיטת בר-אילן המשך לימודים תורניים בד בבד עם הלימודים באוניברסיטה, על מנת שתקום שכבה רחבה של משכילים ומוסמכים במקצועות השונים שהם בעלי השכלה תורנית רחבה.

במשך השנים, הורחבו תוכניות הלימוד של המכון, והן כוללות: לימודי תלמוד ופוסקים, לימודי שולחן ערוך והלכה וכן שיעורים במקרא, מחשבת ישראל ואמונה ומבואות לספרות התלמודית.

כמו כן, מקיים המכון לימודים מורחבים לתלמידי התארים הגבוהים באוניברסיטה, וכן שיעורים מיוחדים הבאים להכין תלמידים מן המכון לבחינות הרבנות הראשית לישראל להסמכה לרבנות ודיינות.

תכנית הלימודים הרחבה במכון מאפשרת לימודים בכל רמות הלימוד החל מלימודים למתחילים ועד לימודים מתקדמים לבעלי השכלה תורנית רחבה. לרשות תלמידי המכון עומדים אוסף גדול של ספרים וחיבור לרשת התקליטורים התורניים, המסייעים רבות בידם בעבודות מחקר ובכתיבה.

גם השנה תתקיים אי"ה תכנית "ראשית", תכנית העשרה לסטודנטים חסרי רקע דתי - פירוט נרחב על התכנית בהמשך האתר.

צוות מיומן של ר"מים ומרצים מלמד במכון הגבוה לתורה ומעשיר את עולמם הרוחני ודרכי הלימוד של הלומדים במכון

ראש המכון הגבוה לתורה הרב יצחק קראוס בעת שיעור שנתן בכנס של "מעלה"

כתובת: אוניברסיטת בר אילן רמת גן 52900

טלפון: 03-5318270

מייל: [email protected]

אתר: אתר המכון