הדפסה
מכונים ומכללות -

המרכז האקדמי לב


ייחודו של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים - "בכל דרכיך דעהו"

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים (בג"ט) הוא מוסד להשכלה גבוהה, המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה לבנים ובמתכונת מדרשה לבנות. לבג"ט הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל ולבוגריו מוענק תואר "בוגר".

הוגי הרעיון, ובראשם פרופ' זאב לב ז'ל, קבעו לעצמם שלושה אתגרים עם הקמת בג"ט:לטפח מנהיגות ערכית אשר תתרום לעיצוב דמותה החברתית והתעשייתית של מדינת ישראל.
לחנך תלמידים לדרך חיים המשלבת תורה עם דרך ארץ, תוך התעלות מתמדת מבחינה רוחנית.
להכשיר מהנדסים ומנהלים בני תורה שישתלבו בתעשייה בישראל.

החל משנת 1969, עם היווסדו, ממלא בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים תפקיד מרכזי בעלאת רמתה המדעית, הטכנולוגית והתעשייתית של מדינת ישראל, וזאת תוך קביעת אמות מידה מוסריות המנחות והמאפיינות את תלמידיו ואת בוגריו.

בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים פועלים ארבעה מכונים, כאשר גברים ונשים לומדים בקמפוסים נפרדים. התואר ותכנית הלימודים האקדמית זהה בכל אחת ממסגרות הלימודים:

מכון לב - בירושלים, לגברים, בשילוב לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה.
מכון נוה - בירושלים, לימודים אקדמיים לגברים בעלי רקע תורני חזק.
מכון טל - בירושלים, לנשים בשילוב מדרשה תורנית.
לוסטיג - ברמת גן, לבוגרות בית יעקב בשילוב סמינר.

  המרכז האקדמי לב

כתובת: רח' הועד הלאומי 21 ת"ד 16031

ירושלים 91160

טלפון: 02-6751111

מייל: [email protected]

אתר: אתר המכון