הדפסה
מכונים ומכללות -

מכללת חמדת הדרום

מכללת 'חמדת הדרום' היא המכללה הממלכתית הדתית היחידה במחוז הדרום, מאשדוד ועד אילת.
המכללה, כמוסד יחיד לחינוך הדתי בכל מרחבי הנגב, מספקת שירותים אקדמיים והכשרה אקדמית לציבור רחב מאד, שעד עתה אין לו פתרונות חילופיים.
המכללה נוסדה כמוסד להכשרת מורות וגננות ברמה חינוכית ואקדמית גבוהה וכמוסד המשך לבוגרות אולפנא ובתי הספר התיכוניים הדתיים.
ההכשרה במכללה נועדה לטפח ולהכשיר דמות ערכית ואיכותית של מורה ומחנכת, הרואה בחינוך ובהוראה אתגר מן השורה הראשונה וייעוד חיים. עם סיום לימודיהן, נעשות בוגרות המכללה לחוד החנית של מערך החינוך הדתי באיזור הנגב.
המכללה שמה לה למטרה לקדם את החינוך למדעים באיזור, ועל כן שוקדים במכללה לטפח ולשפר את היקף הידע המדעי ואת הגישה המדעית של מורים ומורות ותיקים. גיוס חוקרים בעלי שם בארץ ובעולם ובניית מעבדות משוכללות למחקר ולהוראה מבססים את האוריינטציה המדעית של המכללה ואת היקף הכשרת מורים חדשים וותיקים למקצועות מדעיים.
הקשר הבלתי אמצעי לקהילת האיזור מוצא את ביטויו גם בפעילויות חונכות, התנדבות ומעורבות בחיי הקהילה. הדבר נובע מן התפיסה של אחדות ישראל וערבות הדדית, תוך גילוי סובלנות ואורך רוח כלפי השונה, ומתוך רצון לקרב רחוקים בדרכי נועם ולקשור יחס של כבוד לזולת. במסגרת זו מקיימת המכללה פרוייקטים קהילתיים רבים.
מכללת חמדת הדרום שמה דגש מיוחד, בכל הפעילות המדעית והחברתית-קהילתית בה היא מעורבת, על פיתוח מערכת ניהול איכות. לפיכך, קבעה המכללה כיעד קבלת הסמכה לתקן ISO 9001;2000. למימוש יעד זה מקצה המכללה משאבים מתאימים: זמן, תשתית, וכוח אדם, כדי לבנות, ליישם ולהטמיע מערכת איכות המושתתת על עקרונות השיפור המתמיד, על נהלי איכות והוראות עבודה, כמתחייב על פי תקן ISO 9001;2000. וזאת, בשיתוף כל העושים במלאכה, הסגל המנהלי, הסגל האקדמי והסטודנטיות. מערכת ניהול האיכות תאפשר למכללה שיפור מתמיד של כלל התהליכים הפנים ארגוניים, המנהליים והאקדמיים כאחד, כדי שחמדת הדרום תמשיך לצעוד לפני המחנה כמכללה האקדמית התורנית המובילה להכשרת מורים.

כתובת: מועצה אזורית שדות נגב

טלפון: 08-9937666

מייל: [email protected]

אתר: אתר המכללה