הדפסה
מכונים ומכללות -

בית מורשה בירושלים

 

בית מורשה בירושלים - המרכז למנהיגות וללימודי היהדות נוסד בשנת תש"ן מתוך היענות לצורך חברתי-תרבותי חיוני. חמישים שנותיה הראשונות של מדינת ישראל התאפיינו בבניית התשתיות הפיסיות והממסדיות ובהישגים מרשימים בתחומי החברה, הכלכלה הטכנולוגיה והבטחון. האתגר הגדול בראשית היובל השני למדינה הוא בעיצוב אופיה כמדינה יהודית דמוקרטית, כמדינת העם היהודי.

החברה הישראלית עוברת בעשורים האחרונים תמורות ותהליכים הפועלים בכיוונים מנוגדים: מצד אחד מעמיק הקיטוב והניכור בין חלקים שונים בעם ומתחזקות מגמות של הקצנה הן בכיוון של בדלנות דתית-חברתית ורוחנית והן בכיוון של חילוניות רדיקלית ליברלית המתנערת מכל איפיון יהודי.

מצד שני, בתקופה האחרונה שהתאפיינה בעליה גדולה לישראל של כמיליון עולים אשר לא זכו לחינוך יהודי כלשהו, תקופה אשר בה הגיעו המתחים הפוליטיים עד לידי רצח ראש ממשלה שחולל טראומה חברתית, תקופה שבה יעדנו התיישבות ועקירה, מלחמה וטרור עקובים מדם, וקיטוב פוליטי עמוק, דווקא בתקופה זו ניכרים ניצנים ראשונים של היפתחות הדדית בשני חלקי הציבור.

בציבור הרחב מתעורר עניין בלימוד מקורות היהדות בדרך פתוחה שאינה מניחה מראש מחוייבות לגישה או למסקנה כלשהי.

 


הרב יהודה ברנדס ראש בית מורשה ירושלים בעת שעור שנתן בכנס של "מעלה"

כתובת: רח' העסקן 3, קרית מוריה ת"ד 29253
ירושלים 91291

טלפון: 02-6216446

מייל: [email protected]

אתר: אתר בית מורשה