הדפסה
מכונים ומכללות -

מכון הלכה ברורה

מטרת המכון להוציא לאור את המסכתות של התלמוד הבבלי עם הלכה ברורה ובירור הלכה לפי תכניתו של מרן הרב קוק זצ"ל - הרב הראשי הראשון אשר החשיב מאוד את המפעל וקראו בשם "בנין התורה לדורות". בעקבות - עבודת המכון המכון נסללה דרך חדשה ללימוד סוגיות הגמרא דרך שיש בה חיבור של "הלימוד" ו"הפסיקה". מטרה נוספת היא לעשות שילוב השיטה הזו בהוראת התלמוד במוסדות החינוך.

המכון הוקם בשנת תש"ל (1970)ביוזמת ראש ישיבת "מרכז הרב" הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. זאת לאחר שעוד בימי אביו הרב זצ"ל יצא לאור הכרך הראשון של מסכת ביצה, שזכה לשבחים והסכמות של גדולי הדור הגאון הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל והגרי"מ חרל"פ זצ"ל. לאחר הפסקה ארוכה הוקם המכון במתכונתו הנוכחית ומפעלו קיבל עוד הסכמות של הרבנים הגאונים: הרב זוין, הרב כשר, הרב ניסים הרב אונטרמן, הרב גורן, הרב ישראלי, הרב אברהם שפירא זכר צדיקים לברכה, ויבדלו לחיים טובים הרב מרדכי אליהו שליט"א, הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, הרב יעקב אריאל שליט"א.

מלאכת הקודש נעשית ע"י צוות המונה למעלה מארבעים תלמידי חכמים מהם עשרה חברים בכירים העוסקים בעריכה וביקורת, ובראשם עומד הרב אריה שטרן שליט"א שנתמנה ע"י הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. מנהל המכון, מר אביב רייך, ואיתו הרב יוחנן פריד פעילים יחד עם הרב אריה שטרן בניהול המכון מאז היווסדו.

כתובת:

טלפון:

מייל:

אתר:

לינקים:

{gallery}index/dir name{/gallery}

{flvremote}http://lighty.atarplpl.co.il/maale/file name{/flvremote}

allflashgames.org/