מכונים ומכללות

בית אב

בית אב

"בית אב" הנו בית להתחדשות תורנית בישראל. המרכז הוקם לאור השאיפה ההולכת וגוברת של רבים לקיים מפגש אישי וחי בין מקורות התורה לבין הצרכים הקיומיים של הפר...

המשך קריאה: בית אב
מכון הלכה ברורה

מכון הלכה ברורה

מטרת המכון להוציא לאור את המסכתות של התלמוד הבבלי עם הלכה ברורה ובירור הלכה לפי תכניתו של מרן הרב קוק זצ"ל - הרב הראשי הראשון אשר החשיב מאוד את המפעל...

המשך קריאה: מכון הלכה ברורה
בית מדרש רעוא

בית מדרש רעוא

בית המדרש עוסק בפיתוח והפצה של דרך בלימוד גמרא, החודרת אל בין השיטין של דפי הגמרא ומעלה מתוכם את הסברות המהותיות ואת העומקים הצפונים בדברי חז'ל. אנו ג...

המשך קריאה: בית מדרש רעוא
המכון הגבוה לתורה בבר אילן

המכון הגבוה לתורה בבר אילן

המכון הגבוה לתורה נוסד בשנת תשל"ג בכדי לאפשר לסטודנטים יוצאי ישיבות גבוהות, ובמיוחד בוגרי ישיבות הסדר, בוגרי ישיבות תיכוניות ותלמידים באוניברסיטת בר-א...

המשך קריאה: המכון הגבוה לתורה בבר אילן
מכון צומת

מכון צומת

''מדינה של תורה'' - משאת נפשם של שלומי אמוני ישראל היא לבנות חברה מודרנית על פי התורה. החלום נעשה קרוב להתגשמות עם קום המדינה, אך מאידך גיסא הפונקציות...

המשך קריאה: מכון צומת
מכללת ליפשיץ

מכללת ליפשיץ

המכללה האקדמית הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ ובשמה הקודם "בית המדרש למורים מזרחי", חלוצת הכשרת המורים בחינוך הדתי בישראל (נוסדה בשנת תרפ"א), הוקמה ע"י...

המשך קריאה: מכללת ליפשיץ
צורבא מרבנן

צורבא מרבנן

מכון "צורבא מרבנן" מהווה גשר בעולם ההלכה, מן המקרא, הש"ס, והפוסקים, עד ההלכה האקטואלית בימינו. המכון שם לו למטרה לפתח דרכי לימוד להוראת ההלכה, ולהביא...

המשך קריאה: צורבא מרבנן
המרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב

ייחודו של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים - "בכל דרכיך דעהו" בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים (בג"ט) הוא מוסד להשכלה גבוהה, המשלב לימודים אקדמיים...

המשך קריאה: המרכז האקדמי לב