הדפסה
מדרשת בנות - מדרשות בנות

מדרשת ראשית

מכון ראשית - מקום לימוד תורה בו נוצר מרקם ייחודי של לימוד אינטנסיבי מתוך קניין דעת וחיבור מקשיב פנימה, לעומק הקיום. מכון ראשית שואף להמשך צמיחה והתחדשות, לשותפות בבנין תורת חיים, ולמפגש אמוני חי ומואר ממורכבות העיתים ומהתהוותם המיוחדת. המכון זוכה בע"ה להכיל גוונים שונים של תלמידות, להתמודד עם מורכבות אנושית ואמונית, מתוך בניין שיטתי של לימוד וליווי אישי מכיל ומכוון.

כתובת: ד"נ הר חברון 90410

טלפון: 02-9963769

מייל: [email protected]