הדפסה
מדרשת בנות - מדרשות בנות

מדרשת אורות עציון

את בית המדרש הגבוה לבנות "אורות עציון" הקימו בשנת תשנ"ה מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א וצוות רבנים בוגרי הישיבה הגבוהה אור עציון.

בבית המדרש לומדים תורה לאור דבריו המנחים של הרב קוק זצ"ל:

"העונג והשמחה מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני...רק לימוד תורה לשמה...יביא את כל התוצאות הטובות הבאות מאורה של תורה..." (אדר היקר קי"ז).

בית המדרש צמח מתוך ההכרה העמוקה שנשים בדורנו מבקשות בעד רוחן ונשמתן לדעת להכיר תורת ישראל במקורותיה.

בבית המדרש פוגשים באמצעות הלימוד את הדמויות שהנחילו תורה לישראל בחייהם הפרטיים ובמסירותם לכלל האומה.

בית מדרש ייחודי זה מאפשר לבת החפצה ללמוד, לעסוק בתורה ברמה גבוהה באווירה חברתית נעימה במשך שנה שלמה.

שנה זו תתרום רבות לעיצוב אישיותה ותכין אותה היטב להתמודדות עם אתגר השעה.

צוות בית המדרש מתגורר במקום, דבר המשרה אווירה ביתית.

צוות בית המדרש מנחה, מדריך ומלווה את תהליכי הלמידה באופן אישי וקבוצתי.

האווירה הנעימה השורה במקום מזמינה להתפתחות אישית ולפתיחות וייעוץ אישי.

תכנית הלימודים מתאימה לבנות המעוניינות להתחיל מבראשית, ולבנות הרוצות לחזק בליבן את כל דברי התורה.

א. לבנות המסיימות שמינית המעוניינות ללמוד תורה לפני שירות.

ב. לבנות המעוניינות לשלב שירות לאומי עם תלמוד תורה.

ג. לבנות אחרי שירות המעוניינות לרענן את עולמן הרוחני.

בית המדרש עוסק בארבעה תחומים עיקריים:

א. תנ"ך - בבקיאות ועיון (בשיטה ייחודית)

ב. אמונה - בקיאות בספרי ראשונים, רמב"ם, מהר"ל, וחובת הלבבות

עיון והעמקה בכתבי ריה"ל, רמח"ל, הרב קוק ועוד.

ג. לימודי חסידות - תורות מבעל השפת אמת ור' נחמן מברסלב ועיון בסיפורי

חסידים

ד. הלכות שבת וחגים, הלכות כשרות וסוגיות אקטואליות מהתלמוד.

ה. לימודי ארץ ישראל - טיולים, הרצאות כלליות והווי חברתי

כתובת: קרית החינוך גבעת ושינגטון

מייל: [email protected]

אתר: אתר המדרשה