הדפסה
מדרשת בנות - מדרשות בנות

מכללה ירושלים

מכללה ירושלים נוסדה בשנת ה'תשכ"ה (ספטמבר 1964) כמוסד תורני אקדמי להכשרת מורים, הראשון מסוגו במדינת ישראל. במכללה חברו יחד שלושה מרכיבים ראשיים, ואלה הם: המרכיב התורני

המכללה היא בראש ובראשונה מוסד תורני, כלומר מוסד הרואה את הצידוק לעצם קיומו בחינוך בנות ישראל לחיי תורה ומצוות מלאים ושלמים.
יש לחתור למטרה זאת בעיקר על ידי לימוד תורה ועל ידי יצירת אווירה של חיי תורה, כאשר הלימוד מחד גיסא והאווירה מאידך גיסא חוברים יחד לעצב את דמותה של התלמידה.
בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל קם מוסד אקדמי, שהנחת היסוד שלו היא אמונה בתורה מן השמיים ואמונת חכמים, וכן שמירת מצוות, קלה כחמורה.
מקצועות היהדות כפי שהם נלמדים במכללה הם מקצועות נורמטיביים ופורמאטיביים וזאת, נוסף על היותם מקצועות שהבוגרת תלמד אותם בבית הספר.
(עייני במבוא לחוג לתנ"ך ובמבוא לחוג למחשבת היהדות).

המרכיב האקדמי

המכללה כאשר הוקמה, שאפה לקבל מהמועצה להשכלה גבוהה הכרה להעניק את התואר האקדמי הראשון.
מאמציה בנושא זה הוכתרו בהצלחה ובשנת ה'תשל"ז הכירה המועצה להשכלה גבוהה במכללה, כמכללה אקדמית לחינוך - הראשונה במדינת ישראל. מאז מעניקה המכללה תואר ראשון לבוגרותיה.
הלימודים בדיסציפלינות השונות במכללה הם ברמה אקדמית מובהקת. בוגרות המכללה מקבלות הכרה מלאה על לימודיהן האקדמיים, הן באוניברסיטאות בארץ והן באוניברסיטאות בחוץ לארץ, ובכך נפתחת לפניהן הדרך אל התואר השני בכל דיסציפילינה שבה התמחו במכללה.

המרכיב הפדגוגי - הכשרת מורים

המגמה המרכזית במכללה היא להכשיר מורות ברמה אקדמית מהגיל הרך, ועד לבית הספר התיכון.
אנו סבורים, כי ההבדל בין ההוראה ברמות השונות של בית הספר מתבטא בעיקר בשאלות דידקטיות, מתודיות וחינוכיות.
המכללה רואה בהוראה ובחינוך לא רק משימה לאומית ממדרגה ראשונה - להעמיד לרשות בתי הספר מורות מקצועיות ברמה גבוהה - כי אם גם משימה תורנית שאין למעלה הימנה: לחנך דורות של בנות השומרות בקפידה תורה ומצוות, בבחינת "כה תאמר לבית יעקב" - אלו הנשים.
אנו מציינים בסיפוק כי אלפי בוגרות המכללה תרמו תרומה משמעותית ביותר לרשת החינוך הממלכתי-דתי ולרשת החינוך החרדי.
כמו-כן אנו רואים בסיפוק שמאות בוגרות המכללה המשיכו את לימודיהן לתואר השני והשלישי, ומשמשות כמרצות מן המניין באוניברסיטאות ובמכללות וכן במכללה שלנו בדיסציפלינות השונות.

כתובת: ת"ד 16078 ירושלים 91160

טלפון: 02-6750918

מייל: [email protected]

אתר: אתר המכללה