הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת צביה אשקלון

בישיבה התיכונית צבי"ה אשקלון לומדים תלמידים מהאזור, שבוחרים במסגרת ללא פנימיה.מטרת הישיבה היא להקים מרכז רוחני תורני ציוני באשקלון, שתהיה אבן שואבת לכל בני העיר והסביבה, המעוניינים להתחנך באווירה ישיבתית תורנית ברוח הראי"ה קוק ובנו ממשיכו הרצי"ה קוק. הגישה החינוכיתהמגמה החינוכית שבישיבה היא עיצוב אשיותו של התלמיד במידות המתוקנות הבאות לידי ביטוי ביחס לזולת, כיבוד הורים ומבוגרים. לפתח נאמנות ואחריות לתורת ישראל מתוך קישורו של התלמיד לעם ישראל ולארץ ישראל.
לפתח התעניינות אישית בלימודי הקודש והחול תוך יצירת אווירה מתאימה לכך.

תכנית הלימודים וסדר היוםתוכנית הלימודים בנויה על ראייתה החשיבות של לימוד מקצועות הקודש והחול בצורה מעמיקה ויסודית.
תלמידי הישיבה לומדים את כל המקצועות על פי תכנית משרד החינוך כחלק מההכנה לבגרות עם תגבור מעמיק של כל מקצועות הקודש ברמה ישיבתית גבוהה.
סדר היום מורכב משני חלקים: חצי משעות היום מוקדש ללימודי הקודש על כל מקצועותיהם, וחצי היום השני מוקדש ללימודי החול. התלמידים לומדים כל יום עד השעה 18:00.דגשים חברתיים והצוות החינוכירבותינו למדונו שאדם לומד במקום שלבו חפץ.
מתוך ראייה זו אנו מגבירים בישיבה את הפעולות החברתיות הגורמים לגיבושם של בני הישיבה ואת אהבתם לישיבה.
פעילות זו כוללת טיולים להכרת הארץ, שבתות עיון, ימי גיבוש ושיחות על יחסה של התורה לנושאים אקטואלים.
הצוות החינוכי מורכב מבני תורה המהווים דוגמא אישית לתלמידים באורח חייהם ובהליכותיהם.
קיים דגש מיוחד על טיפוח קשרים אישיים עם התלמידים.

כתובת: רחוב שיבת ציון 16 אשקלון

טלפון: 08-6725770

אתר: אתר הישיבה