הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת בנ"ע יבנה, חיפה

הישיבה התיכונית "יבנה" הינה בית חינוך השואף להעניק למתחנכים בו חינוך אמוני תורני, משולב ברמת לימודים כלליים גבוהה. הישיבה מצליחה לנתב את התלמידים להישגים מצוינים. לצד רמת לימודים זו, בית הספר מקיים מערך פעילות חברתית קהילתית רחבה מאוד, בפריסה שנתית.

הישיבה רואה לנגד עיניה את הצורך לחנך לאהבת העם והארץ לציונות הלכה למעשה, ומכוונת את בוגריה להמשיך דרכם בישיבות גבוהות, ישיבות ההסדר, בעתודה או באקדמיה, לפי אישיותו של כל אחד.
תלמידי הישיבה יכולים לבחור בין שני מסלולי לימודים:
מסלול תורני - לימוד מקצועות הקודש בצורה מוגברת, כולל כיתה תורנית .
מסלול מדעי - לימוד מקצועות מדעיים בצורה מוגברת, כולל תוכנית מצוינות המחייבת הכנת פרויקט גמר אישי
הישיבה היתה בעבר הרחוק תיכון דתי, שהפכה למוסד חינוכי שהנתיב הלימודי העיקרי בו הוא ישיבה תיכונית.
שינוי זה התבקש לאור התמעטות התלמידים עקב נטייתם לעזוב את חיפה לישיבות תיכוניות עם פנימייה, וכתוצאה של דרישות ההורים להקים מסגרת ישיבתית.
שינוי זה הביא למפנה הדרגתי בנטיות התלמידים והישיבה גדלה תוך מספר שנים ביותר מפי שלוש.

כתובת: רח' אליעזר אלטר 30, רמת אלון, חיפה

טלפון: 04-8233656

מייל: [email protected]

אתר: אתר הישיבה