הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת בנ"ע לחינוך סביבתי סוסיא

דרכה החינוכית היחודית של ישיבת סוסיא יונקת באופן ישיר ומתמיד מתפיסת העולם כי 'כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות' וכי על כל אדם ואדם לברר את שרש נשמתו ואת תחומי וסגנונות הלמידה והעשייה באמצעותם יצליח להוציא את מירב הכוחות הגנוזים בו.

הישיבה סוברת כי הפקת הכוחות מן הכח אל הפועל תתבצע במירב ההצלחה מתוך יחס אישי וקרוב בין התלמידים לבין עצמם ובין הצוות החינוכי לתלמידים ולכן מקפידה הישיבה לשמור על כמות תלמידים המאפשרת הכרות משמעותית של 'כולם עם כולם' , כשכל תלמיד זוכה ליחס אישי ביותר מצד מחנכו, מדריכו החברתי, מדריכו הסביבתי וראש הישיבה.
כך מתפתחת הזדהות עצומה בין הצוות והתלמידים הבונים ומעצבים יחדיו את 'רוח הישיבה'.

הישיבה מאמינה כי תהליך חינוכי ופיתוח רוחני יכולים להגיע לשיאם רק מתוך מכנה משותף רחב ועמוק בין כלל התלמידים והצוות החינוכי, ולפיכך מגדירה הישיבה את עצמה כבית אולפנא לתלמידים המקבלים עליהם עול מלכות שמים ועול מצוות החפצים להעמיק ולבסס את אמונתם, ידיעותיהם והליכתם בדרך התורה ומצוותיה. וכמו כן פותחת הישיבה את שעריה אך ורק בפני אותם התלמידים הסקרנים לסביבתם ברבדיה השונים וחפצים להשקיע בידיעת סביבתם משאבים לימודיים ריגשיים וגופניים רבים.

לימודי הסביבה

מכיוון שהישיבה מיועדת לאותם תלמידים המוכנים להשקיע את מירב כוחותיהם ב'דעת הסביבה' פיתחה הישיבה תוכנית סביבתית ארבע שנתית במסגרתה מפתחים התלמידים את אישיותם ,זיקתם וידיעותיהם ברבדי הסביבה השונים. התוכנית מתבצעת בשני שדות שונים ומשלימים: הלמידה התאורטית, ולמידת השטח הבלתי אמצעית.
הלמידה בשדה מפגישה את התלמיד במפגש בלתי אמצעי עם אלקיו, באמצעות העיון המעמיק בבריאתו ובנפלאות סדריה. וכן את התלמיד עם עצמו - כוחותיו, רגשותיו ותעצומותיו. השדה הנו בית ספר פתוח המספק חוויה המעודדת סקרנות ולמידה ומשפר לאין ערוך את איכות ההפנמה. השטח מאהיב את הבורא, ברואיו וארצו. וטביעתו עמוקה בלב המהלכים בו.

תוכנית 'למידת השטח' השנתית מורכבת מ'סיורי יום' שבועיים ומשני ארועי שיא שנתיים והם 'סדנאות שטח' בנות שבוע. לקראת כל אחד מהסיורים מכינים התלמידים 'עבודת הכנה' עיונית במסגרתה הנם קוראים מאמר מדעי העוסק בחומר בו יפגשו בשטח והנם משיבים על שאלות הכנה אודות המאמר אותו קראו. במהלך הסיור מסכמים התלמידים את הנאמר והנצפה בכדי להפנימו ולאפשר את שחזור הנאמר והמוסק מתצפיות השדה וממצאיו.
תוכנית הסיורים מכילה סיורי גאולוגיה, בוטניקה, זאולוגיה, אקולוגיה, ארכיאולוגיה, היסטוריה, תנ"ך, מדרש, סיורים חברתיים, סיורי מידות ומיומנויות שדה שונות. הסיורים נגזרים מתוכנית הסיורים הארבע שנתית ונבנים באופן ספירלי האחד על גבי חברו מן המבואות, אל ההרחבה, מההרחבה אל העיון ומהעיון אל החקר.
'סדנאות השטח' הנן יציאה לשבוע שלם בשטח שמטרתה הכרות מעמיקה עם אזור הסדנא לרבדיו השונים - חלוקתו הגאוגרפית, צמחיתו, עברו ומורשתו הרוחנית, ריחותיו, צליליו ותושביו. הסדנא מחולקת לחלק עיוני במתכונת הסיורים היומיים ול'מסע מסכם' שתכליתו הכרות האזור דרך הרגליים תוך חציתו במסע נודד. במסגרת התוכנית הסביבתית מתקיימות שמונה סדנאות - מדבר יהודה, שדרת ההר, נגב, גולן, גליל, מישור החוף, הרי אילת וסדנת בחירה אותה מרימים השמיניסטים בעצמם בהדרכתם ובאזור אותו בוחרים הם.

הלמידה לקראת ובמהלך הסיורים והסדנאות מתבצעת כולה מתוך חומרי הלימוד אותם מפיקה הישיבה ובאחריות 'מדריך סביבתי' המלווה את המחזור לאורך הסיורים כולם, מכיר את התלמידים באופן אישי ועוקב אחר התפתחותם הסביבתית האישיותית והתורנית. התוכנית כולה פורסת כ 150 ימי סיור על פני ארבעת שנות הלמוד בישיבה.

כתובת: סוסיא הר חברון , ד.נ הר חברון 90401

טלפון: 02-9963584

מייל: [email protected]

אתר: אתר הישיבה