הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבה תיכונית חדשה,פתח תקוה

י הישיבה מחנכת להעצמה אישית של התלמיד כאדם, כיהודי שומר תורה ומצוות, כבוגר שמקים משפחה המושתת על ערכי הדת וכאזרח ציוני שאוהב את מדינתו, תורם לה ומעורב בחיים הישראליים במדינת ישראל. הישיבה רואה את התלמיד כמי שעומד במרכז העשייה החינוכית ובאחריותה למצוא את המסילה המיוחדת ללב התלמיד הן מבחינה ערכית והן מבחינה לימודית ולהצמיח אותו באופן אישי. לכן הישיבה שמה לה למטרה לחנך למצוינות ערכית ולצמיחה אישית של כל תלמיד. הישיבה רואה עצמה שותפה פעילה בעשייה הקהילתית בפתח תקווה בפעילויות לנוער ובחסד בקהילה. הישיבה מקדמת פיתוח מנהיגות צעירה בין התלמידים מתוך מכוונות לעודד מנהיגות בצמתים המרכזיים של ההוויה.

הרצאתו המרתקת של שי סולטן, קצין בשריון, לרגל יום הזכרון לחללי צה``ל  ישיבה תיכונית חדשה,פתח תקוה

כתובת:רח‘ סלבנדי 10

טלפון:03-9307598 03-9307599

אתר הישיבה