הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת נחשוןבישיבת נחשון , אנו מעמיקים בעבודה אישית עם כל תלמיד, על מנת להגיע איתו למצוינות אישית ולימודית, ולהתפתחות מירָבִית של כל כוחותיו בקדושה. שאיפתנו היא לגעת בנפש של כל תלמיד, לעורר את נקודות הטוב שבו ולחברן לקדושה. ישיבת נחשון שמה את הסקרנות, השאיפות, והיכולות של התלמידים במרכז תוכנית חינוכית-לימודית-תורנית, המאתגרת את התלמידים ומעודדת התפתחות רוחנית, למידה אינטנסיבית והבעה יצירתית.

כתובת: בית שמש

טלפון: 02-9923156 02-9923157

מייל:   nachshon@amit.org.il

אתר: אתר הישיבה