הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת למרחב פ"ת

בדורנו-דור הגאולה אור וחושך משמשים בערבוביא גדולה, הדרך אינה ברורה דיה, בעיקר לבני הנוער הנפלאים שלנו. לכן יש צורך לבנות את חוד החנית של הדור ע"י בנין תורה גדולה מתוך קול ברור, גאה וחזק שאינו מגמגם ולא מתפשר.בנין רוחני אמוניהבסיס לבנין זה הוא העמדת הקודש במרכז החיים בדגש על עבודת ה', מידות טובות ודרך ארץ. העיסוק בבנין הרוחני משולב בכל פעילויות הישיבה, במסגרות רבות ומגוונות, הבנויות על קשר אישי עם הרמי"ם.בנין אישיות הנערהבסיס לבנין אישיותו של הנער הוא העמל בתורה, בין בשיעורים ובסדרים ובין בהתגדלות אישית במסגרת לימודי רשות כגון: דף יומי בגמ', משנה יומית, חבורות הלכה וחסידות ועוד. כל זה מתוך תפיסה כוללת של כוחות הנעורים, מעורבות חברתית וקשר חם עם הר"מ, שיחות תורניות והתוועדויות.לימודי הקודשלימודי הגמרא בעיון ישיבתי אינטנסיבי מעמיק המאפשר הבנת יסודות הסוגיא, שיטות ראשונים מרכזיות והתפתחות בלימוד תוך שימת דגש מרכזי על העמל וההשקעה בלימוד ולא רק על ההישגים. לימודי גמרא בבקיאות הנותנים היקף, הספק וידע במסכתות שונות בש"ס. בנוסף, לימודי תנ"ך, אמונה, משנה והלכה המשלימים את לימודי הגמרא ונותנים את העושר והגיוון במקצועות התורה.
לימודי תיכון: לימודי התיכון הם חלק מהתפיסה החינוכית הכוללת של תורת חיים ובניין האישיות, שמטרתה לחמש את הנערים גם בכלים המתאימים לפעול בכל מערכות החיים במדינת ישראל. לימודים אלו הינם במתווה של לימודים למתן תעודת בגרות מלאה (3-5 יחידות באנגלית, מתמטיקה ומגמות). ב"ה בשנים שעברו, ראינו ברכה גם בעמלנו זה בציונים טובים מאוד.
"כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים"פעילות חברתית ומעורבות תלמידים: העוצמות הרבות הקיימות בגיל הנעורים צריכות למצוא אפיקים חיוביים בבניין אישיות הנער. לכן אנו מערבים את התלמידים באחריות על עניינים שונים בישיבה כגון: ארגון פעולות התנדבות במקומות שונים, ארגון שבתות ישיבה, טיולים ועוד. הפעילות החברתית ענפה ומגוונת ובה טיולי אתגר, שבוע עבודה חקלאי, ימי גיבוש , פעילות ערב שבועית בבית הר"מ ועוד.

כתובת: רח' מבצע קדש 16 פ"ת.

טלפון: 03-9348315


{