הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת כינור דוד

בשנת תשנ"ח קמה ישיבת כינור דוד ביישוב עטרת. הרעיון היה חדשני ומקורי: להקים ישיבה תיכונית המשלבת לימודי תורה ומוסיקה, כך שתיווצר הפריה הדדית בין עולם היצירה התורנית לעולם היצירה המוסיקלית. הישיבה ביקשה לאפשר לראשונה לנערים בעלי כישרון מוסיקלי ללמוד במסגרת ישיבתית עם בגרות מלאה, בלי שייאלצו להזניח את מימוש כישרונם המוסיקלי. אולם מעבר לכך, שאיפת מקימיה היתה לבנות בית מדרש יוצר בתחום המוסיקה. בית מדרש שבו נוצרת מוסיקה איכותית ממקור של קדושה וטהרה, בידי תלמידי חכמים, אנשי אשכולות בעלי השכלה מוסיקלית מקיפה.
העיסוק במוסיקה מעדן את הנפש ומחנך להקשבה. משום כך, ובזכות המסירות של אנשי הצוות ו'דיבוק החברים' שבין התלמידים, שוררת בישיבה אווירה ייחודית של משפחתיות ואחווה. המדיניות החינוכית מושתתת על פיתוח אחריות אישית ואמון ההדדי בין מורים ותלמידים והאחריות האישית של התלמידים.
דרכה התורנית של הישיבה מתאפיינת בעבודה על 'רעותא דליבא' - רצון הלב בעבודת ה' ובהתקרבות לקב"ה מתוך שמחה וחיבור הרצון והרגש למעשה. בישיבה שיעורי תורה רבים מחוץ למסגרת הפורמלית, ומגוון של עשייה בערוצים שונים סביב הדרך לעבודת ה'.

כתובת: עטרת ד.נ. בנימין     93917

טלפון: 08-9206696

מייל: [email protected]

אתר: אתר הישיבה