הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת קרית הרצוג

הישיבה התיכונית עירונית של בני-עקיבא בבני-ברק, הינה ישיבה שש שנתית לא פנימייתית, המחנכת ברוח הציונות הדתית-לאומית.
הישיבה שמה לה למטרה לבנות מערכת חינוך המבוססת על מאמר חז'ל "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך", ללא פגיעה במערכת ההירארכית הדרושה לניהול מערכת חינוכית תקינה.

המטרה: הכשרת בוגר:
1 בן תורה, תלמיד חכם, בעל אמונה רחבת אופקים,
הישיבה רואה כאידיאל לחנך את התלמידים לגדלות בתורה, ולבקיאות בתורה, נביאים, משנה, גמרא והלכה להכשיר דור חדש של תלמידי חכמים בכל ענפי התורה מחוברים לערכים הכללים במדינת ישראל לחנך בני תורה אשר נאמר עליהם "דרך ארץ קדמה לתורה" במידות טובות ובאהבת הזולת לאור משנתו של הרב קוק זצ"ל.
האמצעים : הרצאות בתחום התורני,שבתות ישיבה ,מגוון שיעורי אמונה בימי שישי,"כולל" אברכים ציוניים בישיבה,ליל שבועות - ליל שימורים בישיבה,עבודות סמינריוניות בנושאים תורניים באמצעות פרוייקט השו"ת ומקורות באינטרנט

2. מחובר לארץ-ישראל, מחובר לעם-ישראל, בעל השקפה ציונית-דתית אמיתית,
הצבת מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל כערך דתי במשנתה של הישיבה. ההכוון לעתיד נעשה מתוך יחס של קדושה לכל צורכי החברה הכוללים: תורה, צבא, רפואה, מדע...
האמצעים : טיולים, מסע שורשים לפולין,מפגשי דתיים-חילונים במסגרת "מטה קרמניצר-שנהר", שבוע גדנ"ע בתוכנית משולבת עם ישיבת הסדר, הכנה לשרות בצה"ל על-ידי מד"ן הפעיל בקביעות בישיבה.

3. אזרח מעורב בחברה דמוקרטית, בעל נכונות לתרומה לחברה, בכל השטחים ובכל התחומים.
היחס ללימודי המדע בישיבה הוא עפ"י דברי הרב קוק זצ"ל (אורות הקודש חלק ג' עמ' ס"ז): "הקודש והחול יחד משפיעים הם על רוח האדם והוא מתעשר על ידי קליטתו מהם מכל אחד את הראוי, מהקודש את אור החיים והפנימיות המהותית ומהחול את הכלי התפיסה החיצונית".
למודי החול הם אמצעי לא רק לרכישת מקצוע בעתיד אלא הם הכלים בהם הקודש יאיר באור רחב יותר את הפנימיות של ההויה.
האמצעים : יום שישי - יום בחירה, פרוייקט מחויבות אישית,יציאה להתנדבויות בראש-חודש אדר ובחגים השונים, אפשרות בחירה מתוך מגמות לימוד מגוונות, מועצת תלמידים.

כתובת: רח' נורוק 31, בני ברק

טלפון: 03-5700191

מייל: m@yeshiva-tbb.com

אתר: אתר הישיבה