הדפסה
ישיבות תיכוניות -

בית ספר קריית החינוך אמי"ת כפר בתיה- ישיבת חברותא

הישיבה התיכונית "חברותא" בכפר-בתיה הוקמה בשנת הלימודים תשנ"ז, וכוללת בית ספר ופנימייה לתלמידים מכל רחבי הארץ, אשר מאופיינים בהישגים לימודיים נמוכים במסגרות לימודים קודמות. הישיבה הוגדרה כבית ספר ניסויי ממלכתי-דתי. בזמן הקמתה היו בה שלוש מגמות לימוד: מגמת ספורט, מוסיקה וסיירות, וזאת בנוסף ללימודי היהדות.
האני מאמין הישיבתי
הישיבה נועדה לשמש "מעבדה" לפיתוח תכניות לימודים עבור תלמידים אשר לא מצליחים במסגרת לימודית קונבנציונאלית, שמטרתה המוצהרת היא רכישת ידע באופן כללי והשגת תעודת בגרות באופן ספציפי. הישיבה שואפת לפתח תכניות לתלמידים החלשים, בהן לא יכשלו אלא יחוזקו, ירכשו הצלחות, ועל ידי כך ישפרו את הדימוי העצמי שלהם.

מטרות הישיבה הן:

1. חיזוק התלמידים באחד או יותר מהתחומים הרלוונטיים לכל המגמות הקיימות בבית-הספר.
2. רכישת ידע ביהדות, כאשר הלימוד נערך כך שהתלמיד (ולא הטקסט) נמצא במרכז, ובחירת נושאים והתאמתם, כך שיהיו רלוונטיים לתלמידים.
3. שיתוף התלמידים באחריות לנעשה בבית הספר ולקבלת ההחלטות (ניהול משותף).

כתובת:רחוב ירושלים 1 ת.ד. 17   כפר בתיה

טלפון:09-7700393

מייל:kfar_batya_m@amit.org.il

אתר בית הספר

י