הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת בני עקיבא אפיקי ארץ

הישיבה רואה כמטרה לחנך את תלמידיה ללימוד התורה ולקיום מצוותיה מתוך אחריות אישית ולאומית לעם ישראל.
שותפתנו עם העם והמדינה בכל דבר ועניין היא אבן יסוד בחינוכנו ומתוך כך מצופה מהתלמיד לפתח את אישיותו והליכותיו בהתאם.
אנו מעודדים את התלמיד למיצוי היכולת האישית גם בתחום הלימודי ושואפים למצוינות בתחום זה.

כתובת: ח' צה"ל 4 ת.ד. 598 אופקים מיקוד 80300

טלפון: 08-9962059, 08-9926896

מייל: ybaofakim@gmail.com

אתר: אתר הישיבה