הדפסה
ישיבות תיכוניות -

חורב

כתובת:בן ציון אטון 2

טלפון: 02-5831963

אתר: http://www.horev.co.il

רשת מוסדות חורב הוקמה בשנת 1934 בירושלים והייתה בית הספר הראשון בארץ ישראל אשר הרים על נס את משנתו של ר' שמשון רפאל הירש "תורה עם דרך ארץ".

"דרך ארץ היא דרך התרבות, דרך החכמה הסוציאלית - המחנכת את האדם למוסר ולסדר בחייו החברתיים בארץ... התרבות פותחת את חינוך האדם ואלו התורה משלימה אותו; שכן התורה מחנכת את האדם השלם... בישראל דרך ארץ ותורה ירדו כרוכים; האדם השלם והיהודי השלם הם זהים בבית ישראל" ( הרש"ר פ' לבראשית ג' כד')

דהיינו, דת וחיים הם הינו הך. יהדות אין משמע סגירות בבית המדרש באריסטוקרטיה דתית פנימית. כי אם קיום דת ישראל כיסוד ותנאי קדום לחיים. חיים מתוך השפעה על חוקות העולם הזה על הוויות המדע, התרבות, הפילוסופיה והיצירה מתוך פרספקטיבה תורנית ולמוד התורה ברעננות ובלב פתוח כדי לשמור ולעשות.

בית ספר היסודי החל עם 16 תלמידים אשר למדו בביתו של הרב יונה כהן. כיום על רשת חורב נמנים בית ספר היסודי, אולפנא לבנות וישיבה תיכונית המונים סך 1981 תלמידים.

הישיבה התיכונית מונה 678 תלמידים, נכון לשנת תשס"ז.

מוסדות חורב הינם מוסדות עצמאים פרטיי ם הנטולים שייכות פוליטית מפלגתית או קבוצת אינטרסים כלשהיא. לפיכך חופשית הישיבה לבחור כרצונה הן את אנשי צוות ההוראה והן את התלמידים כך שיעמדו בדרישות התורניות והדרישות האקדמאיות הגבוהות. בראש הישיבה עומד הרב יצחק דור ביחד עם צוות הנהלה, צוות רמי"ם ומורים מקצועיים משהשורה הראשונה.

ישיבת חורב ירושלים צועדת לאורם של שני גדולי עולם אשר אורם הולך לפני המחנה: הרב רפאל הירש, והרב קוק.

שני ענקים אלו הכירו כי התורה מתנת אל השייכת לכלל ישראל וכי היותה תורת חיים החובקת את עולמו הפנימי, החברתי והדתי של התלמיד ובני משפחתו; תורה המהווה בסיס לקיומו של עם ישראל בארצו וכי התורה שייכת לכל אחד מישראל והיות עם ישראל אומה המכילה את כל שדרות הציבור וכולם אהובים ורצויים.
הקריאה לשמור על אורך חיים יהודי תורני מלא ומעמיק בשיתוף לימוד חוקות העולם מאירה עד היום את דרכם של מוסדות חורב ככלל ושל ישיבת חורב בפרט. הישיבה מחנכת בניה מתוך רצון להכשיר ולצייד את הילד לקראת עתידו למען יוכל לעמוד בפני כל ניסיונות החיים ותמורותיהם. לשאת כתר התורה וכתר הדרך ארץ יחדיו על ראשו, להיותם בני תורה אנשים יראי ה' אוהבי הבריות המעורים בחיי ארץ ישראל בקיום סדרי מדינה, מדע וטכנולוגיה מתוך אהבת ה' ולימוד התורה כמציאות חיים חיה ויוצרת כיהדות היודעת את עצמה, ומשולבת בחזון גאולת עם ישראל בארצו.

הישיבה רואה ערך מהותי באחריות ההורים ללימוד בניהם וחזרת התלמידים בתום יום לימודים לחיק המשפחה וההורים. ברשות הישיבה פנימייה גמישה לתלמידים המתגוררים רחוק. ישנו קשר הדוק בפעילויות חינוכיות שונות בשיתוף ציבור ההורים כגון: ערבי אבות ובנים ללימוד משותף, סיום מסכתות, בר מצווה משותפת, שמחת בית השואבה ועוד.

כ-90% מבוגרי הישיבה ממשיכם דרכם במסגרת ישיבות ההסדר ומקיימים את חובתם האזרחית לשרות צבאי במסגרת ישיבתית. כ-10% מהתלמידים ממשיכים במכינות הקדם צבאיות בהם לומדים פרק זמן ומתגייסים לשרות צבאי כללי.

{gallery}index/horev{/gallery}