הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת בנ"ע בית שמוואל

ישיבת בני עקיבא "בית שמואל" בחדרה נושאת את שמו של הרב שמואל מוהליבר זצ"ל, מראשי תנועת חיבת ציון וממייסדי המושבות.
הגישה החינוכית
הישיבה מחנכת לאהבת העם והמולדת מתוך יראת שמיים ואהבת הבריות, לאורם של רבני הציונות הדתית ובדרכה של תנועת "בני עקיבא".
הישיבה מצטיינת במתן יחס אישי ומיוחד לכל תלמיד. מספרם של התלמידים בכל כיתה - 20 עד 30 תלמידים - הוא המאפשר לצוות החינוך ליישם גישה פרטנית, מסורה ורצינית התואמת את יכולותיו, את כישרונותיו ואת נטיותיו של כל אחד מתלמידי הכיתה.
הישיבה מתאפיינת בתנופה מתמדת של התחדשות ושל התפתחות בתחומים שונים.
הבנת עולמם של התלמידים, העומדת בבסיס דרכה החינוכית של הישיבה, מתאפשרת הודות לצוות חינוך צעיר ודינמי: ראש הישיבה, ר"מים ומדריכים הנמנים עם בוגרי ישיבות הסדר מכל רחבי הארץ ועוד.
האווירה החיובית בישיבה הינה קרקע פורייה בה מוצאים התלמידים את כל הדרוש להתפתחותם ולעיצוב אישיותם בתחום הרוחני והלימודי כאחד.
הפעילויות החברתיות והחינוכיות המתקיימות מעבר למסגרת הלימודים הפורמלית, ואחוות החברים המיוחדת המאפיינת את הישיבה, מוסיפות פן מעשיר ומחזק לעולמם של התלמידים.

הגישה הלימודית
לימודי תיכון בישיבת "בית שמואל" ניתן ללמוד בשני מסלולים:
מסלול עיוני - הכולל לימודים במגמות ביולוגיה ומחשבים.
מסלול טכנולוגי-מדעי - הכולל לימודים במגמות חשמל ואלקטרוניקה, תוך התמחות במערכות פיקוד ובקרה וכן במחשוב מערכות אלקטרוניות. המסלול מלווה בלימודים ריאליים ובתגבור בפיזיקה. המעבדות הטכנולוגיות העומדות לרשות התלמידים, הן מהמשוכללות ביותר בבתי הספר בארץ.
כל התלמידים בשני המסלולים ניגשים לבגרות מלאה, ואחוזי ההצלחה בשנים האחרונות הינם גבוהים ביחס לממוצע הארצי.

עם סיום לימודיהם בישיבה, הבוגרים פונים לישיבות ההסדר, למכינות קדם צבאיות ולעתודה האקדמית

כתובת: רח' שלום ת.ד.403, חדרה 38103

טלפון: 04-6332753

מייל: zmira151@zahav.net.il