הדפסה
ישיבות תיכוניות -

ישיבת אמית עמיחי

הישיבה מחנכת לאהבת התורה, לאהבת ישראל ולאהבת האדם, למחויבות לתורה ולמצוות ולבניית זהות דתית מחויבת הלכה וזהות ציונית.
הישיבה חותרת להעמקת העולם הרוחני דתי של תלמידיו על ידי לימוד תורני נרחב, הזדהות עם עולם ההלכה והמחשבה לדורותיה, קיום דיאלוג פתוח וזורם בין מורים לתלמידים בנושאי דת ואמונה ויצירת רלוונטיות ומשמעות בין עולם של קדושה לעולם של חולין
הישיבה חותרת לפתיחות ולסובלנות כלפי דעות שונות בתוך חברת הישיבה ובחברה הישראלית.
הישיבה תפתח סביבה לימודית חמה, נעימה ומאתגרת המעודדת חשיבה עצמית ביקורתית ויצירתית, סביבה המעניקה לתלמיד אפשרות לפתח את כשרונותיו בהתאם לנטיותיו ולהגיע למצוינות אישית.
הישיבה תחנך לסקרנות אינטלקטואלית ואנושית, הכרה והערכת ההשכלה הכללית: עולם הרוח, המדע והאומנויות והבנת השפעתם על התפתחות הרוח היהודית והאנושית.
הישיבה תתמודד עם השינויים המתחוללים בחברה הדתית לאומית תוך קשר וקשב למקורות ההלכתיים.
הישיבה תחנך לנתינה ולחסד, למעורבות חברתית פעילה באמצעות פעולת התנדבות קבועה, השתתפות פעילה בתנועות נוער ושירות צבאי משמעותי על כל גווניו.
ותעודד את התלמיד לקבל על עצמו אתגרים אישיים ועמדות מנהיגות בחברה הישראלית בכלל ובחברה הדתית בפרט.
הישיבה תעודד קשר עם מוסדות אקדמיים וחברות פרטיות (בכללם בתחום הטכנולוגיה העילית וכד') במטרה ליצור שיתוף פעולה מתגמל בין אקדמיה, חברות פרטיות והישיבה.

כתובת: רחוב לח"י 36 רחובות 76217

טלפון:089494097

אתר הישיבה

g