הדפסה
ישיבות הסדר -

ישיבת ניר קרית ארבע

הישיבה נמצאת בקרית ארבע סמוך למערת המכפלה בחברון. הלימוד נעשה במטרה להגיע לקיום מצוות התורה באהבה ושמחה. צוות הישיבהבראש הישיבה עומדים הרב דב ליאור, רבה של קרית ארבע, המלמד את תחומי הגמרא וההלכה. עמו משמש בראשות הישיבה הרב אליעזר ולדמן המלמד בעיקר את תחומי מחשבת ישראל.
ראש הכולל: הרב אבי סמוטריץ'.
ראש תוכנית הסמיכה לרבנות: הרב שלום אילוז.
הרב דוד פוטש: לימודי מחשבה וחסידות.

צוות הרבנים מדריך את התלמידים בצורה אישית לגיבוש תוכנית לימודים אישית ובגיבוש אישיותו לאור הלימוד בישיבה.מסלולי הלימודבישיבה שלושה מסלולים: ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה וכולל אברכים. הלימוד בכולל מתחלק לכולל לימוד גמרא ולכולל לימוד הלכה. המעוניינים יכולים ללמוד הוראה כשלוחה של מכללת הרצוג.

תמונה

כתובת: יהושע בן נון 16 ת"ד 19 קרית ארבע 90100

טלפון: 02-9961775

מייל: nir_rahel@walla.com

: