הדפסה
ישיבות הסדר -

ישיבת שבות ישראל
ישיבת " שבות ישראל " שנוסדה בחודש מנחם-אב תשל"ז רושמת פרק חשוב בבניית גוש עציון בהר חברון בעקבות שחרור הגוש בשנת תשכ"ז בבחינת "ושבו בנים לגבולם".

את דרכה החלה הישיבה בהיאחזות נח"ל, שלימים הפכה לישוב תקוע, במזרח גוש עציון, תוך כדי סיוע למקום בראשית דרכו. המשכה באלעזר שבמרכז הגוש. כעבור זמן לא רב עברה הישיבה לגבעה שסביב לה תקום העיר אפרת, לקיים בה הלכה למעשה - ישיבה בונה ישוב. בשנים אלה הוותה הישיבה את גרעין העיר, וצעדה עמה את צעדיה הראשונים - כשהיא נוטלת חלק מכריע בחינוך התורני, במפעלי חברותות, בביטחון, ואף זכתה להקים בה קמפוס רחב ידיים.כתובת: הדקל 9308 אפרת

טלפון: 02-9933630

אתר: אתר הישיבה

לינקים: שיעורי בית המדרש