הדפסה
ישיבות הסדר -

ישיבת שילה

משכן שילה, ייצור כלאיים משונה היה. מצד אחד - בית, בית אבנים, ומצד שני - משכן, עם יריעות בד ממעל לו.

בתורת החסידות הסבירו, כי מבנה מיוחד זה, בא להבטיח את שני צדדי עבודת ה' - השמירה על הטוב הקיים, מחד, הבאה לידי בטוי בבית האבן הקבוע, וההתחדשות המתמדת, הבאה לידי ביטוי ביריעות הבד הזמניות
דרכו של עולם, שהמשיכה אל תורת החסידות, נתפסת קצת כבריחה מן הלמדנות הישיבתית. תודעתית, אצל רוב תלמידי הישיבות, 'חסידות' מצלצלת כמין דרך יפה לחמוק ממחויבות לימודית והלכתית. עולם החסידות מוצג כעולם של שיחרור וזרימה, של חופש וחירות, להבדיל מן העולם המדכא של תורת המוסר וכד'. מסר מעוות זה, יוצר מצב בו בתי מדרש מסוימים ניזונים בתלמידים עייפים מהתמודדות עם האתגר המרכזי של כל בחור ישיבה - לימוד תורה אינטנסיבי, ומחליטים להצטרף לבתי מדרש 'חסידיים', בהם לא יצטרכו ללמוד מתוך תובענות.

זהו הדגל הראשון של ישיבת שילה - חסידות למדנית. אנו לא רואים סתירה בין העולמות. להיפך - גדולי החסידות, בעיקר מבית פשיסחא וקוצק (אליו אנו חשים שייכות כללית), היו גם גדולי הנגלה וההלכה. רק ע"י לימוד תורני מקיף ורציני ניתן להגיע לפיסגת העבודה, ל'חבק את המלך בלבושים' כלשון בעל התניא זצ"ל. לכך אנו שואפים, וזהו האתגר שעומד לפני כל הבא בשערי בית מדרשנו.

גם בדרך הלימוד אנו באים להציג תפיסה מורכבת. גם כאן, דרכו של עולם לחשוב, כי לימוד 'הלכתי', בא על חשבון לימוד עיוני. אנו בישיבה, מנסים ליצור בית מדרש של עובדי ה', המעוניינים לרכוש את הידע ההלכתי לשם קיום מצוותיו של ה' יתברך, אך בלי לוותר על הלימוד העיוני. כי אנחנו מאמינים שזה לא סותר, וכי אנחנו מאמינים שזאת הדרך היחידה להגיע לעומקה של הלכה - בעיון.

אלו שני הדגלים הייחודים שלנו - חסידות למדנית והלכתיות עיונית.כתובת: שילה ד.נ. אפריים 44830

טלפון: 02-9942130

מייל:  [email protected]

אתר: אתר הישיבה

לינקים: שיעורי בית המדרש