הדפסה
ישיבות הסדר -

ישיבת הר עציון

סגולתה הייחודית של ישיבת הר עציון היא, שבראשה עומדים גדולי תורה הבולטים בשיעור קומתם התורנית בעולם הישיבות כולו.
הרב יהודה עמיטל הוא תלמידו של הגאון ר' חיים יהודה הלוי הי"ד, שנהרג על קידוש השם בשואת אירופה. לאחר עלייתו ארצה זכה הרב עמיטל להיות מבאי ביתו של הגאון ר' יעקב משה חרל"פ, שהיה תלמיד חבר לגדול רבני ארץ ישראל - הראי"ה קוק זצ"ל.
הרב אהרן ליכטנשטיין הוא תלמידו וחתנו של הגאון ר' יוסף דֹב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל. לשיעוריו של הרב ליכטנשטיין יצא מוניטין בקרב רבנן ותלמידיהון בארץ ובעולם. שיעוריו הרבים בישיבה מביאים לידי ביטוי את גדלותו בתורה ואת דרכו המיוחדת והשיטתית בלימוד הסוגיות. בשנים האחרונות יצאו לאור שלושה כרכים מסדרות שעורי הרב שהועברו בישיבה.

בשנת תשס"ו הוכתרו הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א כראשי ישיבה, ביחד עם רבותינו הרב יהודה עמיטל שליט"א והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א. הרב עמיטל יזם את התהליך בהסכמה המלאה של הרב ליכטנשטיין, צוות הרמי"ם וההנהלה, תוך דאגה לחפיפה מסודרת  של ההנהגה הרוחנית בישיבה  ובמטרה למצוא את האיזון הנכון של המשכיות והתחדשות.
ראשי הישיבה הינם מחנכים בעלי אופי שונה וגישות שונות, הפועלים יחדיו מתוך שיתוף פעולה פורה וכבוד הדדי, ובכך מהווים הם דמויות מופת לתלמידיהם.

דרך הלימוד

עיקר העיקרים בישיבת הר עציון הוא לימוד התורה, הסולל את הדרך המרכזית בעבודת ה'. לימוד הגמרא בעיון, בהעמקה ובהתמדה, מהווה את מרכז הכובד של הלימוד בישיבה. צוות הרמי"ם - המתאפיין בראש ובראשונה בגדלות תורנית בצד יכולת דידקטית מרשימה - שוקד על הקניית כלים ודרכי לימוד שיאפשרו לכל תלמיד להתפתח כבן תורה.
ישיבת הר עציון מחנכת למצוינות וליצירתיות בלימוד. מאות מבוגרי הישיבה הם תלמידי חכמים מובהקים, המכהנים בתפקידי רבנות והוראה: רבים מבוגרי הישיבה מכהנים בישיבות בתפקידי חינוך והנהגה, וביניהם רמי"ם, ראשי ישיבות תיכוניות וישיבות הסדר, וראשי מוסדות תורה וחינוך נוספים.


הרב יעקב מידן מראשי ישיבת הר עציון בעת שיעור שנתן בכנס של "מעלה"

כתובת:   אלון שבות גוש עציון 90433

טלפון: 02-9937300

מייל: [email protected]

אתר: אתר הישיבה

לינקים: שיעורי בית המדרש