הדפסה
ישיבות הסדר -

ישיבת הגולן

ישיבת הגולן היא אחת מישיבות ההסדר הראשונות. הישיבה הוקמה בחורף שנת תשל"ג (י"ד טבת - 19/12/72). באישורם ובמעורבותם האישית של רה"מ דאז גולדה מאיר ז'ל ושהב"ט משה דיין ז'ל. הישיבה הוקמה ברמת מגשימים בכמה מבנים נטושים של הצבא הסורי. עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים הישיבה היתה האחרונה שהתפנתה מרמה"ג ותלמידיה השתלבו בלחימה. הישיבה נכבשה במהלך ההתקפה הסורית ולאחר המלחמה נמצאו חלק מספרי הישיבה בנגמ"ש סורי שרוף.
לאחר המלחמה חודשו הלימודים בישיבה, תוך כדי התמודדות עם מצב ביטחוני קשה והפגזות מתישות. במקביל, נטלה הישיבה חלק פעיל בבט"ש, כאשר תלמידי הישיבה משובצים בשמירה וכצוותי טנקים על טנקים של חט' 7 שחנו במשטח ליד הישיבה (הטנקים הקדמיים ביותר בדרום הרמה שנוכחותם הקבועה אושרה בהסכם ההפרדה לאחר המלחמה).
בט"ז כסלו תשל"ו (20/11/1975) חדרו שלושה מחבלים את גדר המערכת ופרצו לתוך מגורי הישיבה. בפיגוע נהרגו שלושה תלמידים ונפצעו שניים.
במהלך שנת תשל"ו הועברה הישיבה למגורי הקבע שלה במרכז האזורי חיספין.
עם פרוץ מלחמת של"ג גויסו כל התלמידים ללחימה. בקרב בכפר סיל נפל יוסי לוי הי"ד ששימש תותחן של המ"פ. לזכרו הוקדש חדר העיון בישיבה.
מאמצע שנות השמונים נבנה בישיבה כח כוננות לאבטחת היישוב ומוסדות החינוך האזוריים. הכח מנה שלושה צוותים כ-100 לוחמים. הכח גובש, אומן והשתתף בתרגילי פר"ת וצב"ש.

ראש הישיבה

אמנון שוגרמן

כתובת: ישיבת הגולן חספין ד.נ. רמת הגולן 12920

טלפון: 04-6763063

מייל: [email protected]

אתר:   אתר הישיבה

לינקים: בית מדרש