הדפסה
ישיבות גבוהות -

ישיבת מצפה יריחו

היחודיות שלנו
בישיבה מתקיימת שיטת לימוד ייחודית, אשר שמה דגש רב על בקיאות בגמרא,
בכל יום לומדים בישיבה בין דף (בתחילת כיתה ט') לכשני דפים (בכיתה י"ב)
גמרא עם פירוש רש"י, וחוזרים עליו כארבע פעמים:
בשיעור, בסדר בוקר, סדר ערב, ו"משמר" - לימוד לילי אשר מתקיים ביום חמישי לאורך הלילה, ויש שנשארים עד תפילת שחרית כוותיקין.
ביום שישי בבוקר התלמידים נבחנים על כל הדפים שנלמדו במשך השבוע.
התלמידים שממשיכים במסגרת הישיבה הגבוהה ממשיכים ללמוד את הש"ס ומסיימים אותו לפי הקצב שכל אחד בוחר לעצמו.
המסיימים זוכים למלגה אשר מוענקת להם אחת לארבע שנים.
גישה חינוכית
הישיבה מחנכת את תלמידיה לאהבת תורה ולימודה, לאהבת ארץ ישראל ולאהבת הזולת,
ומכוונת את בוגריה להשפיע על עם ישראל במסגרת ישיבות גבוהות וישיבות הסדר.
מידע נוסף
במסגרת לימודי התיכון בישיבה לומדים כל יום אחר הצהריים לימודי תיכון לבגרות מלאה.

כתובת: ד.נ.ערבות הירדן 90651

טלפון:02-5352341

מייל:

אתר: