הדפסה
ישיבות גבוהות -

ישיבת הר המור

ישיבת "הר המור" נוסדה בשנת תשנ"ח בירושלים על ידי תלמידיו של מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ופועלת ברוחו ולאור משנתו של הכהן הגדול מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, המאירה ומדריכה את דרכה של תורה, מתוך ראיית ההשגחה האלוקית המיוחדת, המתגלה בתקומת עם ישראל בארצו ובמדינתו.

מגמת הישיבה הינה בניין התורה בעם ישראל. הישיבה רואה כמשימה לאומית את הצורך בהעמדת תלמידי חכמים מלאי תורה ואידיאלים אשר יוכלו להיות שותפים בהובלת עיצוב צביונה הרוחני של מדינת ישראל.

 

כתובת: ת.ד. 36577 י-ם 91364

טלפון:  02-6515066  

מייל:

אתר הישיבה

  

whatishepatitisc.info