הדפסה
ישיבות גבוהות -

ישיבת מרכז הרב

ישיבת מרכז הרב, "אם הישיבות הציוניות", היא הישיבה הגבוהה הציונית הראשונה ומהווה "ספינת דגל" עבור הציבור הדתי לאומי. בישיבה לומדים מאות תלמידים ואלפים מבוגריה מעורים בחיים הציבוריים כרבנים, דיינים, מחנכים, קציני צבא, אנשי אקדמיה ואנשי מעשה. עשרות ישיבות, מוסדות חינוך, ישובים ומפעלים חינוכיים הוקמו על ידי הבוגרים במהלך השנים וממשיכים לקום מדי שנה. ההשפעה הרחבה של בוגרי הישיבה לדורותיהם על הציבור הדתי לאומי ועל הציבוריות הישראלית בכלל, הפכה את הישיבה להיות תנועה דתית לאומית רחבה המגשימה את חזונו של מייסדה - הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

כיום, ישיבת "מרכז הרב" הינה אחד ממרכזי התורה הגדולים בארץ. הישיבה ממוקמת בשכונת "קרית משה" בירושלים ושלוחתה בבית מדרש "נחמת רחל" שבקבר רחל. סגל ההוראה של הישיבה מונה למעלה מעשרים ר"מים ורבנים, שכולם בוגריה. בישיבה פועל גם מכון הלכה ברורה בו לומדים כשלושים רבנים העוסקים בבירור הלכה והוצאה לאור של כתבי הראי"ה קוק וכן מכון הרצי"ה העוסק בהוצאה לאור של הכתבים המחשבתיים של הראי"ה קוק ובנו הרצי"ה קוק.

ייסודה

ישיבת "מרכז הרב" נוסדה על-ידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה), שהיה רבה הראשי האשכנזי הראשון של ארץ ישראל, בקיץ  ה'תרפ"ג (1923). חלום הקמת ישיבה בירושלים ליוה את הרב כבר בהיותו צעיר לימים. גם כשכיהן כרבן של יפו והמושבות (תרס"ד - תרע"ד, 1904 - 1914) , שם החל חלום הקמת ישיבה לקרום עור וגידים, שאף לעלות ירושלימה. לאחר מלחמת העולם הראשונה, בשנת ה'תרע"ט (1919) נתמנה להיות רבה של ירושלים ולאחר מכן נבחר לכהן כרבה הראשי האשכנזי הראשון של ארץ ישראל (ה'תרס"ד - ה'תרצ"ה, 1904 - 1935). במסגרת תפקידו ביקש להקים תנועה בשם "דגל ירושלים" אשר אחת ממשימותיה העיקריות היו הקמת ישיבה שתשמש מוקד לדיונים הלכתיים ורעיוניים. הישיבה בחזונו של הרב היתה יעד לאומי ממדרגה ראשונה.

ניצנים ראשונים של הקמת הישיבה החלו בחוג מצומצם של מספר תלמידי ישיבות ירושלמיות שהתכנסו יחדיו כדי לשמוע שיעורים בהלכה ואגדה מפיו של הראי"ה קוק. כבר בתחילת דרכה של הישיבה, ידע הרב שלא תהיה זו ישיבה ככל הישיבות ושירטט שלוש מטרות עיקריות, אשר המשותף לכולן הוא "חיים של יצירה":

א.      הכשרת תלמידי חכמים צעירים שיוכלו להיות כוחות רוחניים משמעותיים ולהשפיע על מהלך חייו של עם ישראל בארץ ישראל.

ב.      פיתוח יצירות תורניות שתשלבנה במהלכן הדידאקטי את המימד העיוני עם המימד השיטתי בסידור הרצאת הדברים.

ג.       מרכז הרב יהווה הכנה ליסוד ה"ישיבה המרכזית העולמית" שתשפיע על "חידוש החיים הרוחניים שלנו... ועל כל חיינו הלאומיים ההולכים כעת להתחדש על אדמת הקודש".


כתובת: רח' הרב צבי יהודה 12 ת.ד. 510 ירושלים

טלפון: 02-6524793

מייל: [email protected]

אתר:  אתר הישיבה

לינקים: שיעורי בית המדרש