הדפסה
אישים -

שמואל מוהליבר

הרב שמואל מוהליבר היה רב ליטאי, ממבשרי הציונות, ממייסדי תנועת "חיבת ציון", מאבות הציונות הדתית. הקים את בני ציון - אחד הארגונים הראשונים של חיבת ציון ואת קבוצת חובבי ציון הראשונה בוורשה. התבלט ביחסו המתון כלפי תנועת ההשכלה וסבר כי יש צורך בשיתוף-פעולה עם המשכילים לטובת האומה. סייע באורח פעיל למושבות היהודיות בארץ ישראל. הוגה רעיון הקמת מושב חקלאים. ספק אם הייתה אישיות רבנית אחרת בתקופת חייו של הרב מוהליבר שעוררה התרגשות כה רבה בציבור היהודי. הוא היה לסמל לתנועות ולארגונים אשר ביקשו לראות את המיזוג שבין היהדות המסורתית לתנועה הציונית. הוא היה ממחולליה של התנועה הציונית, התנועה שביקשה לקבל במסגרת הדת לא רק את הלאומיות אלא גם את החיים המודרניים, ובכך להחזיר את האחדות הדתית של החיים היהודיים כפי שזו התקיימה בחברה המסורתית.‏‏ ShmuelMohaliver  שמואל מוהליבר

תאריך לידה: תקפ"ה

תאריך פטירה: תרנ"ט